Fyns Amt vil skaffe EU-millioner til landdistrikterne

Fyns Amt er ved at gøre sig klar til at modtage nye EU-millioner til udvikingen i landområderne. Amtet har til brug for EU udarbejdet en omfattende handlingsplan, der skal styrke landdistrikterne på Fyn via millioner fra EU.

-

Fyns Amt er ved at gøre sig klar til at modtage nye EU-millioner til udvikingen i landområderne. Amtet har til brug for EU udarbejdet en omfattende handlingsplan, der skal styrke landdistrikterne på Fyn via millioner fra EU.


Fyns Amt håber at få tildelt syv millioner kroner fra den såkaldte \"artikel 33-ordning\" under EU. Derudover vil de mange projekter i landområderne få yderligere støtte fra både staten og amtet.


For overhovedet at komme i betragtning til de nye EU-millioner har Fyns Amt måtte udarbejde en handlingsplan, der skitserer hvilke områder i landdistrikterne, der bør have særlig opmærksomhed de kommende år.


Midlerne fra EU skal blandt andet bruges til at  • styrke servicen
  • renovere og sanere i landsbyerne
  • forbedre infrastrukturen
  • Styrke turisme og håndværk
  • øge indtægter fra jordbruget
  • øge afsætning af kvalitesprodukter fra jordbruget

Amtet har allerede modtaget ansøgninger til konkrete projekter. Hvis EU godkender amtets handlingsplan kan Fyns Amt udpege de støtteberettigede projekter i løbet af 2002.