Fyns fjernvarmeselskaber går sammen

Fyns to største fjernvarmeselskaber går sammen i et nyt samarbejde, der skal sikre fynboerne stabil og billig varme i fremtiden. Fjernvarme Fyn A/S er foreløbig en fusion af selskaberne i Odense og Nyborg, men på længere sigt vil flere andre kommuner tilslutte sig landets største fjernvarmeselskab.

-

Fyns to største fjernvarmeselskaber går sammen i et nyt samarbejde, der skal sikre fynboerne stabil og billig varme i fremtiden. Fjernvarme Fyn A/S er foreløbig en fusion af selskaberne i Odense og Nyborg, men på længere sigt vil flere andre kommuner tilslutte sig landets største fjernvarmeselskab.


Fra 1. januar går Nyborg Forsyning & Service A/S sammen med Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning. Med omkring 60.000 kunder vil selskabet bliver landets største fjernvarmeselskab. Selskabet kommer til at hedde Fjernvarme Fyn A/S, og allerede nu har selskaberne i Otterup, Langeskov, Munkebo, Ullerslev og Kerteminde udtrykt interesse for at blive en del af det nye fjernvarmeselskab.


Rationaliseringer på vej
\"Fusionen vil give os nogle muligheder for at optimere og rationalisere driften, og det er den bedste måde at sikre forbrugernes interesser på på længere sigt\" , siger Søren Møller(K), rådmand i Odense Kommune og formand for Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning.


Allerede i dag får fynboerne noget nær den billigste varme i landet. Odense Byråd har netop besluttet, at fastholde prisen for 2002, hvilket reelt betyder en lille prisreduktion.


Tør ikke love lavere priser
\"Jeg tør ikke love lavere priser på fjernvarme de kommende år. Men det er vores mål, at denne fusion skal komme forbrugerne til gode, og dette giver det bedste udgangspunkt for at sikre billig varme\", siger Søren Møller.


Varmen fra Fjernvarme Fyn A/S kommer fra Fynsværket i Odense og i Nyborg fra spildvarme fra Koppers A/S og Kommunekemi A/S samt fra en række mindre affaldforbrændinger.