I det fynske folks tjeneste

Fynsk gård ramt: Sådan undgår du fugleinfluenza

Hvis du har høns, ænder eller andre fugle, er det en god idé at gøre, hvad du kan for at undgå fugleinfluenza, som er konstateret på en vestfynsk gård.

Hvis du har fugle derhjemme eller på en gård, er det vigtigt, at du gør, hvad du kan for at undgå, at dine dyr bliver smittet. Foto: Ole Holbech / TV 2/Fyn

Det er fundet fugleinfluenza på en 119 år gammel gård på Vestfyn, og selv om sygdommen normalt ikke smitter mennesker, er den stærkt smitsom mellem fugle og har dødelige konsekvenser.

Læs også Fynsk gård ramt af fugleinfluenza

Hvis du derfor har fugle derhjemme eller på en gård, er det vigtigt, at du gør, hvad du kan for at undgå, at dine dyr bliver smittet.

Kalkuner og høns er de mest følsomme, mens vandfugle generelt er langt mere modstandsdygtige, oplyser Fødevarestyrelsen. På den vestfynske gård er det ænder, der er ramt af fugleinfluenza. 

Sådan undgår du fugleinfluenza

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.

  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.

  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde og andet må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj og transportkasser, medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.

  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.

 

Kilde: Miljø- og Fødevarestyelsen

Denne gård på Vestfyn er ramt af fugleinfluenza.  Foto: Ole Holbech

Beredskabsstyrelsen har fredag formiddag mandskab og en god håndfuld køretøjer på vej mod den ramte gård. Her skal de forsøge at sikre, at fugleinfluenzaen ikke spreder sig til andre besætninger, og de ramte dyr skal ifølge Beredskabsstyrelsen efterfølgende slås ned.

00:46

Se de første optagelser fra den vestfynske gård.  Video: Ole Holbech

Luk video

 

Hvad er fugleinfluenza?

Fugleinfluenza er en smitsom virussygdom, som rammer fugle. Sygdommen kan medføre en dødelighed hos fjerkræ på op til 100 procent.

 

Sygdommen smitter normalt ikke mennesker, men er stærkt smitsom mellem fuglearter og har dødelige konsekvenser.

 

Alle fuglearter kan rammes af fugleinfluenza, men der er st​​​ore variationer i de forskellige fuglearters følsomhed med hensyn til at udvikle egentlige symptomer på sygdommen.

 

Kalkuner og høns er de mest følsomme, mens vandfugle generelt er langt mere modstandsdygtige.

 

Kilde: Fødevarestyrelsen