I det fynske folks tjeneste

Fynsk natur skal genoprettes

Naturen på Fyn har det skidt. Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der nu fremlægger tre forslag til at genoprette natur på Fyn.

-

Naturen på Fyn har det skidt. Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der nu fremlægger tre forslag til at genoprette natur på Fyn.

Foreningen foreslår blandt andet at omdanne fynske øer til urskov og genoprette Stavis Å.

Foreningen vil genskabe øen Leammer i Odense Fjord som skovø og i det skal også ske for Charlottenlund Skov. Metoden er at opgive den græsning, der foregår på øen nu.

Samtidig foreslås det at genetablere et større sammenhængende overdrevsområde i De Sydfynske Alper. Det skal fordeles på området fra Egebjerg Bakker, Svanninge Bakker, Solbjerg, Haastrup Bjerge og Jordløse Bakker. Det skal ske via afgræsning og rydning.

Endelig ønsker foreningen at genoprette Stavis Å. Åens tidligere snoede forløb skal genskabes og det skal de udyrkede enge langs åen på strækningen mellem Langesøskovene og Tarup ved Odense.