I det fynske folks tjeneste

Fynske stor-gartnerier venter spændt på PSO-afgørelse

PSO-afgiften kostede alene sidste år Rosa Danica 7 millioner krone. Gartneriet kom ud med underskud for 2015.

Det fynske storgartneri Rosa Danica, der producerer potteroser, måtte sidste år indkassere et underskud på knap tre millioner kroner før skat. Bruttofortjenesten faldt med et tilsvarende beløb.

Det er dog mindre end det halve af underskuddet i 2014, men det er tredje år i træk med minus på bundlinjen, og gartneriet er ikke i tvivl om, hvad der kunne lette situationen: PSO-afgiften skal væk.

Den kostede alene sidste år syv millioner kroner for Marslev-gartneriet, der ellers har reduceret sit energiforbrug med 10 procent.

Men endnu er der ikke et politisk flertal for at fjerne afgiften og få bl.a. skatteborgerne til at finansiere den grønne afgift.

Gartneriet havde også afsætningsproblemer i 2015 dog med en bedring sidst på året.

Gartneriet effektiviserer og tilpasser løbende produktionen, og man har blandt andet nedlukket en afdeling.

I 2016 har man på nuværende tidspunkt afsat store dele af den planlagte produktion, men det har været nødvendig for ejerne at indskyde ny kapital.

Også PKM, der producerer potteplanter, har netop afleveret årsregnskab.

Gartneriet har i sidste halvår af 2015 haft et underskud på 15 millioner kroner.

Underskuddet var dog forventet og faktisk bedre end budgetteret.

Resultatet er ikke umiddelbart sammenligneligt med tidligere år, da regnskabet er under omlægning og kun løber fra juli til 1. januar.

Ledelsen betegner udviklingen som positiv, og der forventes positiv drift i 2016.

PKM har investeret fire millioner kroner i ny teknologi sidste år.