I det fynske folks tjeneste

Fynske værfter i politisk strid

Faaborg og Søby Værfter er indblandet i en sag om udlicitering af vedligeholdelsen af marinehjemmeværnets kuttere, som rejser kritik af Forsvarets Materiel Tjeneste.

Værfterne på Ærø mangler arbejdskraft

Forsvarsminister Nicolai Wammen har sendt en beklagelse til medlemmerne af folketingets forsvarsudvalg, fordi han på et samråd 18. februar sagde, at nøglemedarbejdere i Forsvarets Materiel Tjeneste, FMT ikke kendte til priserne i en bestemt licitation, der gik til Søby Værft på Ærø.

Det var forkert, men det var den besked, FMT havde udstyret ministeren med.

Sammen med ministerens brev får forsvarspolitikerne en skriftlig beklagelse på FMTs vegne fra forsvarschefen.

Det fortæller DR Nyheder torsdag.

Faaborg Værft billigst

I efteråret 2011 kæmpede en række af landets små værfter om en

for dem betydelig ordre, der kunne give dem en stabil beskæftigelse de næste fem år: Vedligeholdelse af 30 patruljefartøjer fra marinehjemmeværnet.

Blandt dem Faaborg og Søby Værft.

Fordi værfterne er små, havde man en forventning om, at opgaven som tidligere ville blive fordelt på to værfter, og det var også den løsning, FMTs egne skibsinspektører gik varmt ind for denne gang.

Det gav forsyningssikkerhed, man kunne presse det ene værft med det andet, man kunne altid få en hasteopgave løst med to værfter, lød det fra skibsinspektørerne, og deres rolle blev central for det politiske spil, der nu kører.

Men FMT besluttede sig denne gang for at satse på et enkelt værft.

Fåborg værft var godt nok billigst - trekvart million billigere ud af en samlet budsum på 13,5 - men hele ordren gik til værftet på Ærø.

Faaborg skulle straffes

I branchen begyndte rygtet hurtigt at gå. Fåborg værft skulle straffes, fordi værftet i to andre tilfælde havde taget en konflikt med Forsvaret om betaling for opgaver.

Til støtte for den teori har forsvarsordførerne fra V og K, Troels Lund Poulsen og Lene Espersen, nu fået fat i en mail, hvor en chef i FMT direkte skriver til en underordnet, at det ikke nytter at argumentere, fordi en overchef ved navn Klaus havde truffet en beslutning:

- Klaus vil bruge kontrakten til at statuere eksempler og give Fåborg en lærestreg, fremgik det af mailen.

Det lyder ikke godt i forsvarspolitikernes ører.

- Fåborg værft har fået en skandaløs behandling af FMT, siger de konservatives ordfører Lene Espersen til DR Nyheder.

Sammen med Venstres Troels Lund Poulsen har hun gennem det sidste år stillet flere spørgsmål til sagen, som også har været på to samråd.

Seneste kapitel begyndte på et samråd for et par uger siden - her sagde forsvarsminister Nicolai Wammen, at FMTs skibsinspektører, som skulle give deres indstilling opad i systemet, ifølge FMT ikke måtte kende værfternes tilbud.

Men det gjorde de - endnu en mail er dukket op, den blev sendt fra FMT til inspektørerne dagen efter tilbuddene var i hus, og den indeholdt samtlige tilbud.

Efter at DR i går forelagde mailen for forsvarsministeriet fik embedsmændene travlt.

Og i aftes fik forsvarspolitikerne så på skrift en beklagelse fra både forsvarschefen og fra ministeren.

- Jeg er da træt af, at jeg har givet forkerte oplysninger, fordi jeg havde fået nogle ting at vide fra Forsvaret, der ikke var rigtige, siger Nicolai Wammen til DR Nyheder.

FMT skal undersøges

Det skal nu undersøges, om der skal ske såkaldt personalemæssige konsekvenser, og hele sagen om Fåborg skal vendes sammen med kammeradvokaten.

Men de borgerlige mener også, at FMT efter flere sager om indkøb, hvor udbudsreglerne ikke er fulgt, skal splittes i mindre enheder, der er til at kontrollere.

- FMT er blevet for stor, siger Lene Espersen til DR Nyheder.

- En stat i staten uden for politisk kontrol, siger Troels Lund Poulsen.

Tanken er heller ikke fremmed for forsvarsminister Nicolai

Wammen:

- Jeg tror, at tiden er kommet til, at vi ser på, om FMT kan lave sit arbejde på en bedre måde, siger ministeren til DR Nyheder.

Måske erstatning til Faaborg Værft

På Fåborg Værft venter direktør Jan Mortensen nu med spænding på kammeradvokatens undersøgelse.

Kommer det frem, at udbudsreglerne er overtrådt, har han basis for en erstatningssag til et millionbeløb.

- Vi var billigst, siger han til DR Nyheder.