I det fynske folks tjeneste

Glade medarbejdere i regionen

I Region Syddanmark har flere ansatte svaret på årets MTU. Ni ud af ti medarbejdere hos Region Syddanmark er tilfredse med deres arbejde.

Den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark viser, at flere er tilfredse med jeobet end ved sidste MTU.

Det fremgår af årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse, MTU, som 15.888 ansatte har svaret på.

Det giver en svarprocent på 72 pct, og det er en fremgang i forhold til sidste år, hvor 63 pct svarede.

Lone Rasmussen, der som næstformand i Hovedudvalget repræsenterer de ansatte.

- Jeg er utrolig glad for, at svarprocenten er steget, uden at det viser et fald i arbejdsglæden. Vi har drøftet, om dem, der ikke svarer på undersøgelsen, er de meget utilfredse medarbejdere. Men det tyder det ikke på, siger hun.

1 til 5

Alle ansatte er blevet bedt om at vurdere 60 udsagn. Her har de brugt en skala fra 1 til 5 til at angive, hvor enige de er i udsagnet.

Svarene er så lagt sammen og brugt til at sammenligne tilfredshed med arbejdspladsen.

Det tegner et billede af en arbejdsplads med høj tilfredshed. 88 pct har således en arbejdsglæde på mindst 3,8 på en skala fra 1 til 5.

Det er nogenlunde samme niveau som sidste år, men det er værd at bemærke, at arbejdsglæden er steget på 54 pct af arbejdspladserne.

- MTU'en giver et billede af stor arbejdsglæde, men der er stadig plads til forbedringer, for målet er at stile mod endnu højere arbejdsglæde, siger Lone Rasmussen.

Ingen områder kommer i gennemsnit under 3 på skalaen fra 1 til 5, men der er stadig udfordringer, slår hun fast.

- Der er for eksempel en klar sammenhæng mellem at have haft en udviklingssamtale og have høj arbejdsglæde. Derfor er det ærgerligt, at der er et fald i antallet af medarbejdere, der har haft en sådan en samtale, siger Lone Rasmussen.