Grønt lys for lørdagsoperationer

Lørdagsoperationerne i Sygehus Fyn bliver alligevel til noget. Læger og ledelse har indgået en aftale, der sikrer at 1000 ventelistepatienter vil blive opereret om lørdagen.

-

Lørdagsoperationerne i Sygehus Fyn bliver alligevel til noget. Læger og ledelse har indgået en aftale, der sikrer at 1000 ventelistepatienter vil blive opereret om lørdagen.

Lægerne vil få 6000 kroner for hver lørdag de arbejder i operationstuen. Det er dog frivilligt om lægerne vil sige ja til tilbuddet.

Lørdagsoperationerne er allerede en realitet på Odense Universitetshospital.

Man regner med at gå i gang i Sygehus Fyn allerede den 12. eller den 18. oktober.