Gudme - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, Sideordnet, 8 kandidater:
 
1. * Torben Lønberg, spidskandidat, nuv. 2. viceborgmester og fmd. teknik- og miljøudv.
2. Birthe Henriksen, medl af nuv. kommunalbestyrelse, genopstiller
3. Kaj Toftgaard Jacobsen, medl. nuv. kommunalbestyrelse, genopstiller
4. Hans Pægaad Jensen
5. Eva Lassen
6. Lars Mayland Mathiasen
7. Leif Nielsen
8. Gert Rasmussen, genopstiller


* Spidskandidat Torben Lønberg ser de store valgtemaer i en fastholdelse af serviceniveauet, samtidig med at kommunens indtægter viger. Lønberg ønsker en større valgfrihed på alle hylder. Han ser f.eks. gerne, at kommunens seks vuggestuepladser bliver udvidet med flere. Der er langt flest dagplejepladser. Også ældreboliger skal bygges mere spredt i kommunen.


Valgforbund: A+G+T


C: Det Konservative Folkeparti, Sideordnet, 11 kandidater: 


1. * Preben Juhl, spidskandidat. økonomiudvalgsmedlem, fmd. kulturudv. i nuværende kommunalbestyrelse.
2. Lone Gustenhoff, genopstiller
3. Hans Ole Olsen, genopstiller
4. Joan Pedersen, genopstiller
5. Torben Ryg
6. Birgitte Nielsen
7. Georg Hansen
8. Mike Ørgaard Nielsen
9. Finn Sørensen
10. Hans Chr. Rasmussen
11. Bent Aalbæk Nielsen, genopstiller


* Preben Juhls valgoplæg er en mere langsigtet økonomisk planlægning i Gudme Kommune, hvor der må omprioriteringer til og en bedre tilpasning af serviceniveauet i forhold til indtægterne. Omprioriteringerne kan f.eks. være, at lægge nogle af institutionernes lederposter sammen. Det er ligeledes vigtigt for De Konservative at sikre et bedre skattegrundlag ved en forøget markedsføring af erhvervs- og parcelhusgrunde. Og så går De Konservative ind for at bevare Gudme Kommune som selvstændig kommune. Det skal b.la. ske ved at samarbejde på f.eks. biblioteks- og skatteområderne på kryds og tværs af de andre kommuner.


Valgforbund: C+I+O+V


O: Dansk Folkeparti, sideordnet opstilling, 2 kandidater:


1. *Jens Munk, medl. af  byrådet, genopstiller
2. Michael Duerlund, maskintekniker, ny


* Var ved valget i 1997 valgt ind for Fremskridtspartiet, som han brød med. Herefter løsgænger et par år. Blev først i midten af oktober medlem af Dansk Folkeparti: Grundskylden skal Ikke op - helst ned, da det er en skat på produktionsjord. Administrationen skal slankes, f.eks. flere kostbare initiativer som Grøn guide, grønne regnskaber, Agenda 21. Grønne initiativer skal komme fra borgerne og kommunen selv uden dyre udenoms-foranstaltninger. Udbygning af lystbådehavnen i Lundeborg, da det er en investering, der forrenter sig.

Valgforbund: C+I+O+VV: Venstre, 16 kandidater: 


1.  * Lars Erik Hornemann, borgmesterkandidat, opstiller for første gang på venstres liste.
2. Herdis Jensen, medl, nuv. kommunalbestyrelse
3. Svend Rosager, nuv. viceborgmester
4. Mogens Larsen, nuv. kommunalbestyrelsesmedlem
5. Johannes Hansen, nuv. kommunalbestyrelsesmedlem, fmd. soc.udv
6. Maria Borrely Pedersen, genopstiller
7. Kirsten Dam Nielsen
8. Jesper Ullemose
9. Per Ulrik Jørgensen
10. Helle Andreassen
11. Jørgen Esbensen
12. Frank Hansen
13. Marian Vestergaard
14. Lene Bjarnø Andersen
15. Peter Melgaard Hansen
16. Jørn G. Rasmussen, genopstiller


* Lars Erik Hornemann, borgmesterkandidat, opstiller for første gang på Venstres liste.
Gudme skal have del i den vækst, samfundet har iøvrigt. Det kan gøres ved at markedsføre kommunen ikke bare i den lokale avis men i større sammenhæng og sammen med andre af de syd-østfynske kommuner. Kommunens fortrin skal synliggøres, og der skal skabes et miljø, der kan tiltrække arbejdskraft f.eks. et iværksættermiljø og en udbygning af lystbådehavnen i Lundeborg. Det er ikke nok at Gudme er en god bokommune.
Samarbejdet med andre kommuner skal udbygges.
Og så er det vigtigt med større åbenhed i beslutningsprocesserne


Valgforbund: C+I+O+V


G: Græsrodspartiet, partilisterækkefølge, 2 kandidater: 


1. * Orla Aaskov, spidkandidat, genopstiller
2. Finn Søbye, genopstiller


* Orla Aaskov går til valg på, at skatteprocenten er blevet for høj i Gudme Kommune. Kommunen har bygget for mange almennyttige boliger og har derved fået for mange kontanthjælpsmodtagere. Han synes, at kommunalbestyresen i Gudme er for sammenspist og tilbyder kommunens borgere sin personlige hjælp, hvis de kommer i klemme i systemet.


Valgforbund: A+G+TI: Borgerlisten, sideordnet, 4 kandidater:


1. * Lene Piester, spidskandidat, nuv. medlem af kommunalbestyrelsen.
2. Mette  Jørgensen
3.  Peter Lundblad
4. Peter Lidegaard, genopstiller


* Et af valgtemaerne er, at hæve grundskyldspromillen, så  der er økonomi til at udvikle kommunen. Ifølge Borgerlisten er det et ungdomshus i Lundeborg (i modsætning til en lystbådehavn). Borgerlisten vil gerne have erstattet den gamle børnehave i Gudbjerg med en ny og så gerne at Gudme Kommune har et døgnpasningstilbud. Både ældrepleje og skoler skal udbygges og så skal kommunen have flere små virksomheder, gerne fra IT-branchen. Virksomheder i Gudme Kommune skal generelt forkæles


Valgforbund: C+I+O+V


P: Løsgænger Per Nyboe


- Per Nyboe, genopstiller. Per Nyboe ønsker ikke at være bundet af partipolitik, og ønsker at tage stilling fra sag til sag. Per Nyboe vil gerne sætte fokus på trafiksikkerheden i kommunen blandt andet ved Ellerup og Gudbjerg. Kommunen skal være på forkant hvad angår vandmiljø og udstede forbud mod sprøjtning i følsomme områder. Renovationen skal optimeres med hyppigere tømning af affaldscontainere, og så vil Per Nyboe arbejde for supplerende dagpenge til forældre på børnepasningsorlov. Af andre mærkesager kan nævnes lægeambulance til sydøstfyn og bedre kollektiv trafik i kommunen.


T: Socialistisk Liste, partiliste, 6 kandidater:


1. * Niels Manniche, spidskandidat, genopstiller
2. Erling Johansen, genopstiller
3. Annette Dalmose
4. Svend-Erik Jensen
5. Inger Andersen
6. Lajla Kongstad


* Går til valg på en fastholdelse af serviceniveauet. En kvalitetsforbedring af kommunens institutioner, både hvad angår bygninger, normering og uddannelse - eller som minimum en fastholdelse af det nuværende niveau - står højt på prioriteringslisten.


Gudbjerg Børnehave skal laves til gårdbørnehave og dagpleje, og institutionstakster skal have en 30 procents egenbetaling mod de nuværende 32%. Det er vigtigt ifølge tværsocialisterne, at taksterne ikke stiger hurtigere end den øvrige prisudvikling.
Tværsocialiststisk Liste går også til valg på en fortsat udbygning af cykelstinet, bedre fritidsmuligheder for de 10-15-årige og en forbedring af miljøet ved en større prioritering af Agenda-arbejdet.


Valgforbund: A+G+T


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Gudme Kommune