Havnebad i Nyborg skal undersøges for infektions-bakterier

Bakterien vibrio vulnificus, der kan medføre infektion, er fundet i det kølevand, der skal bruges til opvarmning af Nyborg kommende havnebad.

Om to år skal Danmarks første opvarmede havnebad tages i brug i Nyborg, men inden projektet for alvor er kommet i gang, er der fundet bakterier i det kølevand, der skal varme havnebadet op.

Det viser en aktindsigt, som TV 2/Fyn står bag.

Det er Nyborg Kommune selv, der har anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed om at vurdere nogle prøver, som analysefirmaet Eurofin har foretaget af det kølevand fra Fortum, som skal anvendes.

Kølevandet fra Fortum (det tidligere Kommunekemi) skal pumpes i en to kilometer lang havledning til Nyborgs Lystbådehavn for at varme vandet op, så det er 8-10 grader varmere end det omgivende havvand.

Kølevandet fra Fortum henter virksomheden selv ude i Nyborg Fjord, hvorefter det bruges til at køle virksomhedens kedler, inden det lukkes retur til Storebælt.

Prøverne fra kølevandet har imidlertid vist forekomst af bakterien Vibrio Vulnificus, der i værste fald kan være årsag til infektioner.

Den er dog naturligt forekommende i havvand.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er Vibrio Vulnificus en kendt sygdomsfremkaldende bakterie hos mennesker.

Analysen fra Eurofin, der er taget i augst måned, afslører dog ikke, hvor stort indholdet af bakterien er i kølevandet.

Og Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor anmodet Nyborg Kommune om at foretage supplerende målinger.

I samme ombæring bør kommunen undersøge, om den hævede temperatur i bassinvandet i sig selv kan udgøre en fare for opblomstring af havbakterien, hedder det.

Vibrio Vulnificus

Der findes ingen fastsatte grænseværdier for bakterien i badevand, men den formerer sig bedre jo varmere vandet er. Bakterien trives også bedre jo lavere saltkoncentrationen er i vandet.  

Men de oplysninger får dog ikke Nyborg Kommune til at ryste på hånden i forhold til multibassinet på 1.250 kvadratmeter.

Bassinet bliver delt i et familiebassin med lav dybde og et større og dybere aktivitetsbassin til brug for vandsportsklubber, men ifølge vicekommunaldirektør Søren Møllegård forventer kommunen ikke, at bakterieindholdet skaber problemer.

- Vandet i det nye havbad bliver skiftet flere gange i døgnet, og der er mulighed for endnu hyppigere udskiftning, siger vicekommunaldirektør Søren Møllegård.

Ifølge Fortums direktør Thomas Agergaard er der ingen risiko for, at kølevandet kommer i kontakt med det affald, som virksomheden behandler.

Der kan højst blive tale om en kedel-lækage, men så stopper man blot anlægget.

Fortum, der i dag lukker det varme kølevand ud i Nyborg Fjord.
Fortum, der i dag lukker det varme kølevand ud i Nyborg Fjord.

Fortum stiller gratis kølevandet til rådighed, mens Nyborg Kommune bekoster ledningsnettet.

Vandet føres i havledning, der enten lægges på- eller i bunden af fjorden.

Hvis vandet mister noget af varmen, kan det eventuelt pumpes hurtigere igennem.

Selve havnebadet koster 46,6 millioner kroner at etablere. Nyborg Kommune støtter med 26,7 mio. kroner, mens Lokal- og Anlægsfonden bidrager med 9,2 millioner kroner.

Det kommer til at koste Nyborg Kommune cirka 800.000 kroner at drive havnebadet om året. Der bliver gratis adgang for publikum året rundt. Den daglige drift varetages af Nyborg Idrætscenter.

Ialt skal Nyborgs lystbådehavn bygges om for næsten 100 millioner kroner. Havnebadet er dog en af de helt store anlægsudgifter.

 

 

Oversigt

    Oversigt