I det fynske folks tjeneste

Hemmelig redegørelse: Skjult optagelse var ikke overvågning

Nyborg Kommune fastholder, at skjult optagelse på skole var okay i forhold til persondataloven, men måske nok var en krænkelse. Det viser TV 2/Fyns aktindsigt.

Et it-firma skaffede sig adgang til 4Kløverskolen i Ørbæk med falske id-kort, som de havde lavet ud fra andre id-kort, de havde fundet i affaldet på Nyborg Rådhus. Foto: Ken Petersen

Der var ikke tale om overvågning, og det var ikke i strid med persondataloven, at konsulentfirmaet Prueba Cybersecurity optog ansatte på 4Kløverskolen i Ørbæk med skjult kamera.

Det slår Nyborg Kommune fast i den redegørelse, som kommunens økonomiudvalg fredag blev præsenteret for, og som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Hvis man skal tale om overvågning, kræver det ifølge kommunens embedsmænd, at der er tale om et fast kamera, der filmer medarbejdere og ikke et skjult kamera betjent af et menneske.

- Der er ikke tale om en overvågning af kommunens ansatte. Der er kun tale om overvågning, når den person, der optager, ikke befinder sig sammen med kameraet. Det er Nyborg Kommunes vurdering, at der er hjemmel i persondataforordningen til at videooptage besøget, hedder det i redegørelsen.

Heraf fremgår det også, at den eneste, der kendte til optagelserne, var kommunens it-chef, men ikke kommunens sekretariatschef, som ellers via mail var informeret om brugen af skjult kamera.

Forud for skolebesøget den 7. november 2018 havde it-chefen med cc til sekretariatschefen i en mail skrevet:

"Hej Dennis, det er modtaget – vi venter spændt på jeres besøg og udfaldet. Kan I ikke optræde med skjult kamera."

Havde ikke læst mails 

Sekretariatschefen havde imidlertid ikke læst sine mails, og dermed heller ikke aftalen mellem it-chefen og Prueba Cybersecurity om at bruge skjult kamera.

Derfor afviste sekretariatschefen i første omgang en mistanke fra 4Kløverskolens inspektør, da han henvendte sig med oplysninger om, at han og kollegaer blev filmet med skjult kamera.

Læs også Efter it-skandale med skjult kamera: Ny mand i spidsen for udvalg

 - Da sekretariatschefen bliver kontaktet af skolelederen, der fortæller om sin mistanke om, at han er blevet filmet, svarer sekretariatschefen umiddelbart, at det er svært at forestille sig, da det ikke er aftalt. Sekretariatschefen kontakter herefter straks it-chefen, der ikke svarer med det samme, og sekretariatchefen bliver derfor opmærksom på de uåbnede mails.

I redegørelsen oplyses det, at en medarbejder fra Prueba Cybersecurity ifølge selskabets oplysninger brugte nogle id-kort, der blev fundet i kommunens skraldespand, til at lave et falsk id-kort til den pågældende konsulent.

"Inden besøget havde vi lavet et falsk id-kort, hvor vi havde taget udgangspunkt i udskriften af id-kortet, vi havde fundet i affaldet fra Rådhuset", hedder det i oplysninger fra firmaet.

Strafbart

Planen var: ”At komme fra it og få adgang til pc’er med videre. Herefter vil vi forsøge at plante netværksudstyr, som laver en kommunikation til os eller lignende.”

Ifølge kommunens redegørelse har kommunen ikke været involveret i beslutningen om at bruge falsk id eller i udarbejdelsen af det falske id-kort.

Straffelovens paragraf 171 om dokumentfalsk fastslår, at det er strafbart at ”gøre brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold”. Det vil være op til anklagemyndigheden og eventuelt retten at afgøre, om der er tale om ”et retsforhold”, hvis nogen vælger at politianmelde sagen, hedder det i redegørelsen.

- Som ovenfor beskrevet var der ikke andre end it-chefen, der var vidende om videooptagelsen, slår kommunen fast i redegørelsen.

Det er på nuværende tidspunkt ved at blive undersøgt, om videooptagelsen er i strid med ”Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om iværksættelse af kontrolforanstaltninger med videre.” 

Det fremgår af aftalen, at kommunen i medfør af ledelsesretten kan iværksætte kontrolforanstaltninger, men at disse skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål.  

Kontrolforanstaltningerne må ikke være krænkende overfor for medarbejderne.

Kommunen skal seks uger før iværksættelse orientere medarbejderne om kontrolforanstaltningerne.

Kommunen kan dog undlade forudgående at informere om iværksættelsen, hvis formålet med kontrolforanstaltningerne vil forspildes ved forudgående information.

I så fald skal der informeres efterfølgende. 

Sag hos Kommunerns Landsforening

Der er ikke lagt sag an mod Nyborg Kommune, men Kommunernes Landsforening har 7. februar 2019 oplyst, at de har modtaget to forhandlingsbegæringer fra henholdsvis HK og LC, Lærernes Centralorganisation.

TV 2/Fyn har spurgt Nyborg Kommune, om kommunens it-chef efter hændelsen har fået en henstiling eller påtale, eller om der er iværksat andre sanktioner.

I første omgang har kommunens kommunaldirektør, Lars Svenningsen, henvist til, at der er tale om en personalesag, men ifølge offentlighedslovens paragraf 21 stk. 3 er sager på chefniveau omfattet af offentlighedsloven.

Derfor har TV 2/Fyn søgt aktindsigt i det spørgsmål - en aktindsigt, der i øjeblikket er under behandling.

01:16

Det skal nu undersøges om det var en overtrædelse af straffeloven og andre regler, at et eksternt firma brugte falsk Id og skjult kamera ved et besøg på en skole i Nyborg kommune.

Luk video