Henrik Skov

-

-


Navn: Henrik SkovParti: Det Konservative FolkepartiBopæl: Højgårdsvej 4, 5853 ØrbækOpstillingskreds: NyborgTillidsposter: Antal stemmer FV2001:Kontakt: henrik-skov@mail.dkPersonlig hjemmeside: www.henrik-skov.dk

 

Video

Henrik Skovs videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Jeg stiller først og fremmest op til folketingestvalget. Fordi jeg syntes det er vigtigt, at bruge den demokratiske ret til, at arbejde for de holdninger og synspunkter der ligger til grund for min overbevisning.

Min overbevisning om den rette samfundsstruktur er: Et samfund der tager udgang i den enkelte, i familien og den private ejendomsret. I at staten skal sørge for de svage og for at vi alle kan færdes trygt og sikkert. Et samfund der bygger på de kulturværdier vi har arver igennem generationer og som generationer skal arve efter os. En holdning til at vi er en del af naturen, og at naturen er noget værdifuldt som vi skal passe godt.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Fyn skal være bedre til at sælge sig på sine værdier. Kulturen omkring de mange godser,  herregårde og landsbymiljøer, den skønne natur, de kønne havnebyer og Odense som øens centrum, bør i højre grad sælges som turistattraktioner. Der skal mere kultur, flere golfbaner og seværdigheder. Ja, i det hele taget skal der satses mere turismen.

Odense Universitets Hospital er et godt aktiv for Fyn, og er trækplasteret i den nye region. For mig et det vigtigt, at styrke det forhold ved at fastholde de små sygehuse og evt. specialisere dem inden for særlige områder. De små sygehuse må ikke lukkes !

Erhvervet og iværksætterkulturen skal styrkes. Fyn ligger geografisk godt i forhold landet som helhed, men også i større radius med Nordtyskland og det sydlige Skandinavien bør Fyn kunne trække flere virksomhedskoncerner til. Fyn skal have sine egene ambassadører, hvis opgave skal være, at få flere koncerner til at lægge deres hovedkontorer på øen.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Først og fremmes skal skattetrykket sænkes og ambitionsniveauet skal øges. Der skal større fokus på teknologi og viden, og så skal der være et bedre samspil i mellem det offentlige og erhvervet. Flere forskerparker og iværksætterhuse.

Fyn skal markedsføre sig stærkere, med udgang i den centrale beliggenhed og infrastruktur, veje og havne.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?Integrationen af flygtninge/indvandre kan kun gøres bedre ved, at grupperne i større omfang optages på arbejdspladserne, børnehaver og fritidsordninger. Modersmålsundervisning skal erstattes af mere dansk og samfundsorientering. Og så skal grupperne fordeles, så der ikke opstår "ghetto" tilstande.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Danmark er et har altid været et landbrugsland, hvilket er del af vores kultur. Landbruget skal havde lov til at udvikle sig, men det skal være inden for de rammer der er under hensyntagen til naturen, hvor Iltsvind og grundvandskvaliteten vægter højere end svindproduktionen.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Jeg ser den nye kommunalreform som en styrke for Fyn. Vi får mobiliseret vores kræfter og får en enkel struktur i den offentlige forvaltning og opgaveløsning. Konsekvenserne er helt klart, at de små landsbysamfund og ydreområderne vil få svært ved at markere sig, i de store kommuner. Derfor bør der oprettes lokalråd i kommunerne der, på rådigvendeplan, er med til at udforme landdistriktspolitikken, og som varetager interesserne i de tyndt befolkede områder.