I det fynske folks tjeneste

Hjælp til støjramte fynboer

Støjramte husejere langs den fynske motorvej kan glæde sig. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til støjbekæmpelse over de næste seks år. Den endelige beslutning bliver taget på et møde i dag.

-

Støjramte husejere langs den fynske motorvej kan glæde sig. Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til støjbekæmpelse over de næste seks år. Den endelige beslutning bliver taget på et møde i dag.

De ekstra midler skal anvendes til en målrettet indsats til støjdæmpende foranstaltninger langs de eksisterende motorveje, herunder eksempelvis opsætning af støjskærme og forsøg med støjdæmpende asfalt.

\"Pengene skal gå til konkrete lokaliteter i landet, hvor vi ved, at beboerne er generet af vejstøjen. Vi er indstillet på at tage de største problemer først. Derfor agter vi at gå i gang med støjmålinger, der skal vise, hvem der er mest plaget af støj\", siger trafikminister Flemming Hansen (K) til Berlingske Tidende.

En af de fynske byer, der forventer at få hjælp, er Nyborg. Borgmester Jørn Terndrup (V) skrev fornyelig et brev til trafikministeren og bad ham gøre noget ved støjen i byen.

Et af de hårdt ramte boligområder i Nyborg er Skovparken. Her har formand for grundejerforeningen Niels-Jørgen Hoffmann kæmpet for at få mindsket støjen i 25 år, så han glæder sig over forslaget og ser frem til mindre støj.

\"Vi forventer helt klart, at der nu kommer en støjvold og en støjsvag belægning på motorvejen ud for vores område. Det er på tide, at regeringen gør noget ved den ekstra støj de påførte området ved at lave Storebæltsbroen\", siger Niels-Jørgen Hoffmann, formand for Grundejerforeningen i Skovparken, Nyborg. Trafikken ud for området steg fra 6.000 til 24.000 køretøjer i døgnet, da broen åbnede.

Præcis hvor mange fynboer, der er udsat for skadelig trafikstøj vides ikke, men på landsplan gælder det, at 20 til 25% af boligerne er udsat for vejstøj over 55 decibel, der er den vejledende grænse.