Hovedforslag om Ring 3 anbefales

Løbet ser ud til at være kørt for de borgere, der har kæmpet for at Ring 3 ikke skulle splitte deres lokalsamfund. Torsdag besluttede Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg nemlig at anbefale det oprindelige hovedforslag til linjeføringen mellem Nyborgvej og Kertemindevej ved Odense.

-

Løbet ser ud til at være kørt for de borgere, der har kæmpet for at Ring 3 ikke skulle splitte deres lokalsamfund. Torsdag besluttede Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg nemlig at anbefale det oprindelige hovedforslag til linjeføringen mellem Nyborgvej og Kertemindevej ved Odense.

Hovedforslaget betyder, at Ring 3 vil blive etableret øst om Åsum og udmunder i Kertemindevej mellem Seden og Bullerup.

Trafik- og Miljøudvalget begrunder sin anbefaling med, \"at hovedforslaget er i overensstemmelse med den hidtidige planlægning i området på sigt, medfører den bedste aflastning af de større veje i Odense og kommuneveje gennem Bullerup, Seden og Åsum, medfører de mindste indgreb i natur- og landskabsinteresser og medfører de mindste anlægsomkostninger\".

\"Det har været en svær afvejning af plusser og minusser mellem hovedforslaget og det østlige alternativ\", siger Poul Weber (V), formand for Trafik- og Miljøudvalget.

\"Det er nuancer, der afgør om det ene forslag er teknisk bedre end det andet, men jeg har lagt vægt på, at hovedforslaget har været planlagt og revideret gennem årene, og derved været kendt af alle\", siger Poul Weber.