Hver tredje svindler med bilforsikringen

Næsten hver tredje kunde svindler med sin bilforsikring. En ny stor undersøgelse på Fyn viser, at svindlen er langt mere udbredt end først antaget. Forsikringsbranchen håber, at undersøgelsen vil bane vejen for et centralt skadesregister, der kan afsløre svindlerne.

-

Næsten hver tredje kunde svindler med sin bilforsikring. En ny stor undersøgelse på Fyn viser, at svindlen er langt mere udbredt end først antaget. Forsikringsbranchen håber, at undersøgelsen vil bane vejen for et centralt skadesregister, der kan afsløre svindlerne.


Det er forsikringsbranchen og Odense Politi, der i samarbejde har kulegravet samtlige bilforsikringsager på Fyn i 2001.


Kræver register
Undersøgelsen afslører, at 27 procent af dem der fik udbetalt penge efter en bilbrand i 2001 begik forsikringssvindel. I sagerne med biltyverier viser undersøgelsen, at der var svindel eller begrundet mistanke om svindel i 32 procent af tilfældene.


\"Undersøgelsen er rystende. Vi har hidtil regnet med at der var svindel involveret i 10 procent af forsikringssagerne\", siger vicedirektør Frits Klingenberg, der er formand for Forsikring & Pension.


Problem med nye kunder
Undersøgelsen viser, at det især er de nye kunder, der begår svindel, og at svindlerne skifter selskab ofte.


Derfor vil forsikringsbranchen nu henvende sig til Erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen(K) for at få oprettet et skaderegister i lighed med det man har i Sverige og Norge. Et skaderegister vil vise hvilke kunder der tidligere har haft skader, og i hvilket selskab de har haft skaderne. I Norge og Sverige er svindlen faldet mærkbart efter at registret blev indført.


Hidtil har datatilsynet afvist at oprette et centralt skadesregister i Danmark.


Den omfattende svindel betød, at der i 2001 blev udbetalt 7,2 mio kroner til kunder der svindlede med forsikringen. Omsat til tal på landsplan svarer det til at der uretmæssigt blev udbetalt 118 mio. kr. i 2001.


Risikofri kriminalitet
Undersøgelsen viser også, at det er ganske risikofrit at begå forsikringssvindel. Kun omkring én procent af dem der svindlede i 2001 har fået en dom for forsikringssvindel.


For forsikringsbranchen handler det om mange millioner hvert eneste år.