I det fynske folks tjeneste

Ingen VVM-undersøgelse af nyt byggeri

Der bliver ikke behov for en VVM-undersøgelse før sygehuset i Svendborg kan udvides op til sjette etage. Det vedtog Fyns Amts Teknik- og miljøudvalg torsdag.

-

Der bliver ikke behov for en VVM-undersøgelse før sygehuset i Svendborg kan udvides op til sjette etage. Det vedtog Fyns Amts Teknik- og miljøudvalg torsdag.


Ingen VVM-undersøgelse i Svendborg

Oprindeligt var der kalkuleret med en kælder og fire etager. Men store problemer med grundvandet, gjorde den løsning umulig. Istedet blev de ekstra etager tilføjet, hvorfor bygningen vil blive for høj i.f.h. lokalplanen. Det har Svendborg Kommune dog givet dispensation for. Ydermere blev der klaget til Naturklagenævnet over projektet. Den klage har nævnet afvist, hvorfor Teknik- og miljøudvalget finder det unødvendigt med en VVM-undersøgelse (Vurdering af aktiviteternes Virkning på Miljøet), oplyser formand for amtets Teknik- og Miljøudvalg, Poul Weber (V).