Klager over Møllebakken afvist

Ingen af de fire klager, der er indgivet over institutionenen Møllebakken, fører til påtale. Det besluttede Fyns Amts Social- og Sundhedsudvalg onsdag.

-

Ingen af de fire klager, der er indgivet over institutionenen Møllebakken, fører til påtale. Det besluttede Fyns Amts Social- og Sundhedsudvalg onsdag.


Udvalget fandt ikke, at der er anledning til at kritisere den måde, Møllebakken håndterer de unge på. Udvalget påtalte dog, at Møllebakken i to tilfælde ikke havde indberettet lovlig magtanvendelse.


Klagede over ligegyldighed


De fire tidligere beboere havde klaget over flere forhold i forbindelse med deres ophold på den amtslige institution Møllebakken ved Ringe i tidsrummet mellem februar 1997 og april 2001.


Et af klagepunkterne gik ud på, at institutionens ansatte havde været ligegyldige overfor de unges problemer med bl.a. hashmisbrug og prostitution.


Ib Dalsfledt, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, vil ikke fortælle, hvad de øvrige klager gik ud på. Han henviser til, at det er personsager.


Har undersøgt Møllebakkens dokumentation


Embedsmænd i Fyns Amt har undersøgt de konkrete klagepunkter, blandt andet ved at interviewe medarbejdere og gennemlæse en masse skriftligt materiale.


Det drejer sig om handleplaner, evalueringsrapporter, institutionens dagbøger, indberetninger om magtanvendelse og referater af status- og behandlingsmøder.


Klagere er hørt


De fire klagere har haft Fyns Amts redegørelse til gennemlæsning. To af dem har sendt høringssvar.


Det har dog ikke ført til, at amtet kritiserer Møllebakkens behandling af de unge.


Sagen afsluttet


Efter en lang debat onsdag blev medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget enige om den pressemeddelelse, der er sendt ud, hvor de afviser klagerne.


De meddeler, at de ikke agter at foretage sig yderligere i sagen, som de hermed ser som afsluttet.


Ingen af medlemmerne ønsker at udtale sig yderligere i sagen.