Kommunalt ansatte skal rotere

Fire østfynske kommuner har planer om at indføre jobrotation på tværs af kommunegrænserne. Målet er at sikre kommunerne kvalificerede medarbejdere ved at udveksle viden og erfaring med kolleger i andre kommuner end der, hvor de er ansat.

-

Fire østfynske kommuner har planer om at indføre jobrotation på tværs af kommunegrænserne. Målet er at sikre kommunerne kvalificerede medarbejdere ved at udveksle viden og erfaring med kolleger i andre kommuner end der, hvor de er ansat.

De fire kommuner er Kerteminde, Langeskov, Munkebo og Ullerslev.

Jobrotationen kan indebære, at medarbejdere arbejder en periode i en anden kommune. Der kan også blive tale om at bytte job med kolleger i andre kommuner, dannelse af faglige netværk, hvor udvalgte faggrupper mødes jævnligt, ligesom der kan blive tale om at kommunerne hjælper hinanden i tilfælde af langtidssygdom eller andre særlige situationer.

Mere viden og kompetence
Tanken med det hele er at fremme medarbejdernes faglige og personlige udvikling, ikke mindst gennem udveksling af viden og erfaring mellem kolleger. Dermed skal de blive bedre til at løse deres opgaver.

Forslaget til jobrotation ligger klar og skal den kommende tid godkendes af de fire  kommunalbestyrelser.