Kommunekemi hjælper

Den omfattende olieforurening fra skibskollisionen sydøst for Falster forleden giver travlhed på Kommunekemi i Nyborg.

Destruerer olie fra forurening

Den omfattende olieforurening fra skibskollisionen sydøst for Falster forleden giver travlhed på Kommunekemi. Nyborg-virksomheden skal destruere den olie, som oprydningsmandskabet bjærger.

Foreløbig har Kommunekemi modtaget omkring 300 tons olie, som man er i fuld gang med at behandle. Olien kommer til virksomheden i containere og blandes med andet kemisk affald, inden det destrueres i forbrændingsanlægget.

Selvom der ventes størrre mængder olie til virksomheden i de kommende dage, bliver der ikke problemer med kapaciteten, siger administrerende direktør på Kommunekemis Kjeld Knarreborg til TV2Fyn.