Kvindelig fynsk tolk centrum for kønsstrid i Irak

Islamisk opfattelse af kvinder som ikke ligeværdige med mænd har nu også ramt forsvaret. I den danske bataljon i Irak har to civile mandlige tolke af irakisk herkomst, men med bopæl i Danmark, truet med at sige deres job op i protest mod en tredje kollega, en 28-årig kvindelig universitetsstuderende fra Odense, der ligeledes er af irakisk herkomst.

-

Islamisk opfattelse af kvinder som ikke ligeværdige med mænd har nu også ramt forsvaret. I den danske bataljon i Irak har to civile mandlige tolke af irakisk herkomst, men med bopæl i Danmark, truet med at sige deres job op i protest mod en tredje kollega, en 28-årig kvindelig universitetsstuderende fra Odense, der ligeledes er af irakisk herkomst.

Det skriver Berlingske Tidende fredag. Alle tre blev før jul ansat på et halvt års kontrakt med forsvaret for at tolke mellem irakisk og dansk for de 550 danske soldater, eftersom forsvaret først til efteråret har færdiguddannet nye, faste sprogofficerer med speciale i arabisk.

Umiddelbart efter ankomsten til den danske lejr blev den kvindelige tolk, som i sit civile liv er tæt på at afslutte en akademisk uddannelse omfattende både sprog, kultur og økonomi, udsat for tilnærmelser fra en af sine irakiske kolleger, som hun afviste.

Derefter begyndte ifølge Berlingske Tidendes oplysninger en rygtekampagne mod hende med forskellige beskyldninger, som alle kunne afvises. »Hun er en mønsterbryder, som er flygtet fra et tvangsægteskab, og hun er branddygtig,« siger en kilde med kendskab til sagen.

De mandlige kolleger truede imidlertid med at sige op med henvisning til, at de ikke kunne samarbejde med en kvinde. De to mænd befinder sig netop nu på orlov hjemme i Danmark.Samtidig protesterede de lokalt ansatte irakere, der oversætter mellem irakisk og engelsk, mod en kvinde som chef.

Det fik den danske bataljon til at foreslå et internt stillingsopslag, som kun tilbød tolkejob til mandlige dansk-irakiske tolke. Et forslag, som forsvaret i Danmark har afvist med henvisning til, at det er ulovligt at kønsdiskriminere i stillingsopslag.

Hærens Operative Kommando ønsker ifølge presseofficer, major Kim Grünberger ikke at kommentere sagen, da der er tale om en personalesag. Men han bekræfter, at der har været \"skærmydsler\" mellem tolkene af \"kulturelle årsager\".

Han kan ikke af- eller bekræfte, om bataljonen i Irak har forsøgt at udelukke kvinder af irakisk herkomst fra job som tolk i Irak. Men i Beskæftigelsesministeriets center for arbejdsret bekræfter Agnethe Andersen, at ministeriet har modtaget en henvendelse fra forsvaret om muligheden for at dispensere fra ligebehandlingsloven.

-Vi har svaret, at for at opnå dispensation skal det være afgørende for arbejdets udførelse, at det udføres af en person med et bestemt køn.

Efter udvidelsen af det danske ansvarsområde i Irak udvides antallet af tolke nu fra tre til fem. Der vil foruden den 28-årige kvindelige studerende samt de to mandlige tolke blive udvidet med yderligere en civilansat kvinde samt en overkonstabel, alle af irakisk herkomst