I det fynske folks tjeneste

Kvinder overser hjertesygdomme

Halvdelen af fynske kvinder over 40 år kender ikke deres kolesteroltal og godt hver fjerde kender heller ikke deres blodtryk.

Mange begrunder det med, at de ikke tror, de fejler noget.
 
Det fremgår af en ny undersøgelse blandt knap 1.500 tilfældigt udvalgte kvinder i Danmark. Undersøgelsen er udført af Zapera for Hjerteforeningen.

Der er i alt gennemført 1489 interviews med et repræsentativt udsnit af danske kvinder i alderen 40-74 år i perioden den 6. -12. marts 2008. 129 af de adspurgte kvinder er fra Fyn.
 
Samtidig viser undersøgelsen, at de danske kvinder har et dårligt kendskab til egne symptomer på hjertekarsygdom.

Symptomer er ofte diffuse

De fleste kender det klassiske symptom brystsmerter - et symptom der hyppigst optræder hos mænd. Men kun hver tredje kvinde oplever brystsmerter i forbindelse med en blodprop i hjertet.
 
- Kvinders symptomer er ofte mere diffuse. Det kan være en kombination af åndenød, hjertebanken og usædvanlig mathedsfornemmelse. De fleste kvinder forbinder slet ikke de symptomer med hjertekarsygdom, siger Hjerteforeningens formand, overlæge og dr. med. Peter Clemmensen.
 
- Det er en negativ spiral og et stort problem, som betyder, at mange kvinder først kommer til lægen, når det er for sent. For når du ikke mærker tegnene på hjertekarsygdommen, går du heller ikke til lægen. Og undersøgelsen viser da også, at kvinder i risikoalderen ikke i et nødvendigt omfang får tjekket deres kolesterol og blodtryk. Derfor bør livsstilssamtaler gøres til et permanent tilbud fra sundhedsvæsenet, siger Peter Clemmensen. 

Fynske kvinder får ikke målt kolesteroltal

31 procent af de fynske kvinder får ikke målt kolesteroltallet, fordi de ikke tror, de fejler noget. Det gælder 36 procent for blodtrykket. Dermed ligger de fynske kvinder lidt under gennemsnittet på landsplan.
 
I øvrigt viser undersøgelsen også, at mere end hver anden kvinde ville ændre livsstil, hvis hun blev syg, og hele 64 procent ville ændre livsstil, hvis de fik en advarsel fra lægen. Det er langt flere end gennemsnittet på landsplan.

Kun ti procent af de fynske kvinder mener, at mere viden om relevante støttetilbud i nærområdet har betydning for, om de vil ændre livsstil.
 
Hjerteforeningen sætter i den kommende tid fokus på kvinder og hjertekarsygdom med kampagnen Kvinder Længe Leve!, som skal øge kendskabet til kvinders symptomer og over fem år samle minimum 15 millioner kroner ind til forskning i kvinder og hjertekarsygdomme.  

Fakta

Kolesterol
- For meget kolesterol i blodet sætter sig på indersiden af blodårerne og giver åreforsnævring
- Det skønnes, at to ud af tre danskere lever med forhøjet kolesterol
- Et normalt kolesterol bør ikke overstige 5
 
Blodtryk
- For højt blodtryk øger risikoen for åreforsnævring og for blodpropper i hjertet og hjernen
- Det skønnes, at ca. 600.000 danskere har forhøjet blodtryk
- Et normalt blodtryk er under 140/90