Langelandsbro og Siøsundbro lukkes - næsten

Fra den 5. august blive det sværere at komme til Langeland. En omfattende reparation af Langelandsbroen blev i maj udsat på ubestemt tid. Men fra august påbegyndes udskiftningen af den slidte asfalt. Samtidig skal Siøsundbroen også repareres.

-

Fra den 5. august blive det sværere at komme til Langeland. En omfattende reparation af Langelandsbroen blev i maj udsat på ubestemt tid. Men fra august påbegyndes udskiftningen af den slidte asfalt. Samtidig skal Siøsundbroen også repareres.

Ventetid på broerne
Langelandsbroen snævres ind til et spor. Og på en 130 meter lang strækning bliver sporet kun tre meter bredt og vil blive reguleret af lyskurver. På Siøsundbroen bliver 100 ligeledes indsnævret til tre meters bredde.

Siøsundbroen nedbrudt af saltvand
Siøsundbroen står for en omfattende hovedinstandsættelse. Hele betonkonstruktionen er ved at blive nedbrudt af saltvand og asfaltbelægningen er voldsomt slidt.

Kun et brofag i første omgang
I første omgang nøjes Vejdirektoratet dog med at arbejde på et enkelt brofag på Siøsundbroen. Senere gennemføres det øvrige brobelægningsarbejde og udskiftning af kantbjælker og brorækværker. Det nuværende arbejde skal blandt andet give erfaringer til de kommede hovedistandsættelse.

Begrænsning af trafik frem til oktober
Reparationen af de to broer forventes afsluttet den 20. september for Langelandsbroen og 18. oktober for Siøsundbroen.