Laveste boligudgifter i 17 år på Fyn

Fynboerne har i år de laveste omkostninger til deres bolig i 17 år. Den såkaldte boligbyrde er på grund af faldende huspriserne, lave renter og stigende løn tilbage på niveauet fra 1997.

Siden 2008 er huspriserne på Fyn faldet med 25 procent, og samtidig er renten rekordlav. Det er de væsentligste årsager til, at en familie nu skal bruge en langt mindre andel af deres indkomst til at bo.

- De lavere priser kombineret med højere indkomster og lavere renter på boliglån har betydet, at boligbyrden er faldet en del for i dag at ligge på samme niveau, som vi så helt tilbage i år 1997, siger DE's kredsformand på Fyn, Jan Mortensen.

Det er Dansk Ejendomsmæglerforening, der har lavet beregningerne på baggrund af de seneste boligmarkedsstatistik. Beregningerne tager udgangspunkt i et fastforrentet realkreditlån med afdrag og et banklån, der afdrages over 20 år.

- Ikke mindst førstegangskøberne er i øjeblikket begunstiget af utroligt lave renter på boliglån, og da parcelhuspriserne er faldet, betyder det helt kontant, at en familie i dag skal bruge en mindre del af deres indkomst på skatter og finansiering af boligen, end de skulle i alle årene fra 1999-2012. Det er positivt, at boligbyrden ikke er højere, hvis det lange seje træk mod et mere stabilt boligmarked skal fortsætte, siger

Jan Mortensen.