Lockout-ramte fisk reddet

De 500.000 ørreder, som risiskerede at gå til under lockouten, bliver nu reddet af frivillige.

De tre lærere, der normalte står for udsætningen af fisk på Elseminde Odense Produktions-Højskole, er ramt af lockouten.

- Med stor indsats fra fire lærlinge, en tekniker, og frivillige sportsfiskere er det i dag lykkedes at udsætte de første 70.000 fisk i Isefjorden, siger Arne Pallisborg, viceforstander på Elseminde.

Udsætningen sker, fordi Fyns Laksefisk i tæt arbejde med DTU aqua, Havørred Fyn og Vandpleje FYN har udvilket en simpel udsætningsplan, så frivillige og lærlinge kan sætte fiskene ud.

- Vi er nødt til at erkende, at udsætningerne i år vil foregå fagligt utilfredsstillende og med risiko for uhensigtsmæssigheder. Alternativet var at aflive 500.000 fisk, hvilket ville være uacceptabelt, slutter Arne Pallisborg.