Masser af varme går til spilde: Overskudsvarme fra virksomheder bremses af bureaukrati

Kun 40 procent af overskudsvarmen fra industri og erhverv udnyttes. Stramme regler står i vejen for en bedre udnyttelse, lyder kritikken fra flere sider.

Varme er en eftertragtet ressource, ikke mindst nu, hvor Danmark er ramt af en alvorlig energikrise. Alligevel forsvinder store mængder varme ud i den blå luft i stedet for at blive udnyttet.

Ifølge en rapport fra Rambøll er det kun 40 procent af overskudsvarmen fra virksomheder og industrianlæg, der bliver udnyttet.

Rambøll påpeger et uudnyttet potentiale i overskudsvarme, svarende til opvarmningen af op imod 100.000 parcelhuse.

Derfor efterlyser Dansk Industri sammen med flere energi- og forsyningsaktører nu politisk handling. Der ligger en opgave for politikerne med at rydde op i bureaukrati, bøvlede regler og overregulering.

- Det handler blandt andet om, hvilke økonomisk incitamenter, der er. Kan man få penge for overskudsvarmen, og hvordan ligger det med mulighederne for at forbinde virksomheder med varmenettet, herunder tilskud til etablering af forbindelsen, siger Emil Fannike Kiær, politisk direktør i Dansk Industri.

Branche: Det er ikke nok bare at fjerne en afgift

Overskudsvarme er spild fra virksomheders produktion. Ofte er det muligt at udnytte varmen og genbruge den, for eksempel via fjernvarmenettet.

For nylig blev afgiften på at udnytte overskudsvarme fjernet, dog kun hvis virksomheden, som leverer varmen, er certificeret af Energistyrelsen. Men der er flere andre bureaukratiske forhindringer. Sådan lyder kritikken fra flere sider.

- Jeg har bedt branchen om at komme med listen over ting, der gør, at det ikke går stærkere, siger folketingskandidat Dan Jørgensen (S).

- Med energikrise og høje priser er det da tudetosset, at vi ikke udnytter den her overskudsvarme bedre, siger Dan Jørgensen.
- Med energikrise og høje priser er det da tudetosset, at vi ikke udnytter den her overskudsvarme bedre, siger Dan Jørgensen.
Foto: Ken Petersen

Som klima-, energi- og forsyningsminister er han opmærksom på, at det går unødigt langsomt med udnyttelsen af overskudsvarme. 

- Branchen startede jo med at sige, at det var afgiften, der var problemet. Men der sker stadig ikke nok. Og i de her tider med energikrise og høje priser er det da tudetosset, at vi ikke udnytter den her overskudsvarme bedre, siger Dan Jørgensen.

Varme kan komme fra spildevand

Fjernvarme Fyn har iværksat flere ambitiøse projekter, hvor fjernvarmenettet kobles sammen med virksomheder med overskudsvarme. På den måde bliver varme, som ellers var spildt, sendt videre til radiatoren hjemme hos almindelige forbrugere.

Selv spildevand kan udnyttes. Det sker blandt andet i Odense, hvor Fjernvarme Fyn samarbejder med Vandcenter Syd. Via store varmepumper trækkes der varme ud af  det rensede spildevand, før vandet sendes ud i Odense Å og Odense Fjord.

Kim Winther, udviklingschef, Fjernvarme Fyn.
Kim Winther, udviklingschef, Fjernvarme Fyn.
Foto: Alex Syrik

Problemet er bare, at stramme regler gør det svært. I hvert fald ifølge udviklingschef Kim Winther:

-  Mange af de gode intentioner, som politikerne har, de bliver tabt, når de går gennem lovmaskinen i embedsværket. Så bliver det bureaukratisk, så bliver der indført lofter, så bliver der indført dobbeltregulering, som gør det utroligt vanskeligt for os, siger Kim Winther.

Rambøll: Bureaukratiske snubletråde bør fjernes

Rambøll bekræfter, at der er en række bureaukratiske snubletråde, der bremser en ellers positiv udvikling i udnyttelsen af overskudsvarme.

- En af snubletrådene vedrørende udnyttelse af overskudsvarme fra spildevand er, at hvis spildevandsselskabet og fjernvarmeselskabet er to forskellige selskaber, så er det eneste incitament for spildevandsselskabet CO2-gevinsten. Fjernvarmeselskabet skal være indstillet på at bære investerings- og driftsomkostningerne og overlade CO2-gevinsten til spildevandsselskabet, forklarer Tina Kramer Kristensen, direktør for Energy Systems i Rambøll.

Samtidig sætter et uheldigt administreret prisloft en stopper for udviklingen, påpeger Kim Winther fra Fjernvarme Fyn.

- Når vi skal ud og prissætte varmen, så bliver der lagt loft på. Det loft vil man egentlig gerne have på selve overskudsvarmen. Men når vi laver fjernvarme ud af den, lægger man så loft på. Det er altså svært at arbejde med.

Konkrete forslag til politisk handling

Som konstruktive forslag til, hvad politikerne kan gøre, nævner flere aktører en mere gennemtænkt rammeplanlægning. Hvis det skal være rentabelt at udnytte overskudsvarmen fra industri, erhverv, renseanlæg, vandværker og nye datacentre, skal tingene placeres tæt på et fjernvarmenet. Ansvaret for den planlægning ligger hos politikerne.

Der er også et stort ønske om bedre planlægning, når det gælder det store uudnyttede potentiale for fjernkøling, for eksempel i Odense. Her har man på Nyt OUH valgt at annullere udbuddet for fjernkøling og i stedet udbyde en traditionel køleentreprise.

Dansk Industri anbefaler sammen med Rambøll, at der fra politisk side tages initiativ til at etablere en taskforce, som vil kunne sikre, at der sker en bedre koordination mellem myndighederne.

I mange tilfælde vil der være brug for vejledning, så virksomheder, fjernvarmeselskaber og kommuner kan finde rundt i reglerne, lyder det fra Dansk Industri.

En del virksomheder er parate til at forære overskudsvarmen væk. I det tilfælde kan det også være nødvendigt at lempe reglerne. Dansk Industri og Rambøll anbefaler, at disse virksomheder for eksempel slipper for besværet med at blive certificeret.

Hos Fjernvarme Fyn håber man, at politikerne vil være klar til at rydde op i bureaukratiet og at justere fokus hos embedsmændene.

- Man burde sætte de embedsfolk til at lave noget andet. Måske skulle de i stedet hjælpe os med de her løsninger, siger Kim Winther.

Fakta


Er du i tvivl om, hvor dit kryds skal sættes ved det kommende folketingsvalg? Tag den store kandidattest og se, hvem af de fynske kandidater du er mest enig med.