Mere lobby-arbejde for bredere motorvej

En jysk-fynsk delegation var torsdag endnu en gang i København for at fremme en udbygning af den stærkt trafikerede motorvej over Fyn og Jylland.

-

En jysk-fynsk delegation var torsdag endnu en gang i København for at fremme en udbygning af den stærkt trafikerede motorvej over Fyn og Jylland.

Deputationen, der blandt andet havde deltagelse af Odenses borgmester Anker Boye(S) og amtsborgmester Jan Boye(S), fik foretræde for Folketingets trafikudvalg i 30 minutter.

Folketingsudvalget blev forelagt materiale, der belyser trafikproblemerne og belastningen på motorvejen mellem Odense og Vejle, og medlemmerne af udvalget lyttede til deputationens argumenter.

I sidste uge offentliggjorde regeringen en trafikinvesteringsplan, hvor en udvidelse af motorvejen indgår som en mulighed de næste ti år.