Miljøstyrelsen tillader ny forurening i Storebælt

Miljøstyrelsen ser ud til at ville godkende endnu  et havbrug ved øen Musholm i Storebælt. I en foreløbig afgørelse godkender Miljøstyrelsen et helt nyt anlæg. Dermed vil udledningerne af kvælstof i Storebælt fra Musholm Lax svare til 2,5 gange den samlede udledning fra renseanlæggene i Kerteminde, Munkebo og Nyborg.

-

Miljøstyrelsen ser ud til at ville godkende endnu  et havbrug ved øen Musholm i Storebælt. I en foreløbig afgørelse godkender Miljøstyrelsen et helt nyt anlæg. Dermed vil udledningerne af kvælstof i Storebælt fra Musholm Lax svare til 2,5 gange den samlede udledning fra renseanlæggene i Kerteminde, Munkebo og Nyborg.

Siden 1998 har Musholm Lax A/S fra sit havbrug udledt store mængder kvælstof i Storebælt. Og meget tyder på at forureningen vil stige de kommende år. 

Klager afvist
Vestsjællands Amt gav i februar sidste år Musholm Lax A/S tilladelse til at tage et helt nyt havbrug i drift. Det nye lakseri vil betyde, at udledningen af kvælstof vil stige med 50 tons årligt.

Både Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har klaget over afgørelsen fra Vestsjællands Amt til Miljøstyrelsen. Men det er disse klage som Miljøstyrelsen nu ser ud til at ville afvise ved i en foreløbig afgørelse at stadfæste Vestsjællands Amts afgørelse fra sidste år.

Mere forurening
Fyns Amt har haft indsigelsesret, men et flertal i Trafik- og miljøudvalget har hidtil afvist at klage over naboamtets afgørelse.

I følge sportsfiskerne, fiskeriforeningen og Naturfredningsforeningen vil de store udledninger af kvælstof medføre væsentlige skader på havmiljøet og fiskebestanden. Samtidg vil ophobningen af miljøskadelige stoffer i Storebælt stige.

Den endelige afgørelse fra Miljøstyrelsen kommer, når den foreløbige afgørelse har været til høring hos de parter der har gjort indsigelser.