I det fynske folks tjeneste

Minimalt overskud på vestfynsk øl

Bryggeriet Vestfyen sælger mere øl, men tjener mindre. Det er utilfredsstillende, siger ledelsen i nyt regnskab.

Et overskud på 1,8 millioner kroner før skat af et samlet salg på 194 millioner kroner er ikke noget at prale af.

Og det gør man da heller ikke hos Bryggeriet Vestfyen i Assens, der netop har afleveret sit seneste årsregnskab.

Omsætningen - salget - steg nemlig med tre procent. Indtjeningen faldt derimod fra godt 2 millioner til 1,8 millioner kroner.

Forklaringen er den samme som tidligere - hård konkurrence på øi og vand hjemmemarkedet 

- Markedet er fortsat præget af usædvanlig hård priskonkurrence fra mærkevareleverandørerne, hvilket har medført store prisnedsættelser på private label kontrakter på øl og vand, hedder det i ledelsesberetningen, hvor resultatet kaldes for ikke tilfredsstillende.

Hertil kommer en af de værste somre med lavt salg af såvel øl som læskedrikke.

Omvendt har bryggeriets mærkevarer samt markedsetablering på eksportmarkedet, bidraget positivt.

- Resultatet efter indgåelse af kontrakter med bl.a. Kina var forventet tidligere, men vi må i dag konstatere, at processen tager længere tid end først antaget, hedder det i ledelesesberetningen.

Det har i regnskabsåret været nødvendigt med større rejseaktivitet til Kina for herved, at udbrede kendskab til bryggeriet og tilføre know-how om brands og yde støtte til markedsføring.

Netop eksportmarkedet har kostet ekstra i markedsføring, og det har været nødvendigt at opgradere produktionsudstyr for at kunne imødekomme bl.a. transport- og kvalitetskrav fra markedet. 

Bryggeriet har i år indledt samarbejde om sodavands-leverancer til en større detailkæde, og ser trods det magre økonomiske resultat i det seneste regnskab, lyst på fremtiden.

- Beslutningen om bryggeriets eksportsatsning har været en langsigtet investering, som vi fortsat har store forventninger til. Ledelsen forventer således en stigende omsætning og et resultat højere end dette års niveau som følge af fortsat øget investering i vores brands og konsolidering på eksportmarkedet, hedder det.

Selskabets egenkapital er på godt 90 millioner kroner.