Navigationsskole takker minister

M/S Pia hedder Marstal Navigationsskoles nye øvelsesskib. Navnet er en hæder til Pia Gjellerup, der for et år siden i sin egenskab som erhvervsminister, besluttede at droppe planerne om en lukning af søfartskolen på Ærø.

-

Finansminister Pia Gjellerup(S) kommer på torsdag til Marstal for at døbe Navigationsskolens nye øvelsesskib.

Det nye skib kommer til at hedde M/S Pia, og det er en erkendelse af, at ministeren spillede en meget stor rolle sidste år, da Marstal Navigationsskole blev reddet på målstregen.

En måned efter at 2000 ærøboere drog til Købenahavn for at demonstrere for skolens bevarelse, besluttede den daværende erhvervsminister at droppe den planlagte lukning af Navigationsskolen. Samtidig fik skolen bevilget penge til et nyt øvelsesskib, så eleverne kunne komme til havs.

M/S Pia bliver døbt på torsdag.