Nedrivningspulje jævner ruiner med jorden

I den kommende vækstplan skal pulje afhjælpe forladte ruiner i landområder. Med kærlig hånd eller bulldozer.

Hvis regeringen vedtager en såkaldt nedrivningspulje i en kommende vækstplan - hvor dele forventes at falde på plads i løbet af få dage - kan kommuner i hele landet søge om tilskud til at renovere eller rive forsømte og forladte ejendomme ned.

Og renovation og nedrivning betyder beskæftigelse, siger formanden for foreningen Landsbyerne i Danmark, Carsten Abild:

- Riv ned og byg nyt. Det giver beskæftigelse, familier flytter til, og børn starter i skole. Det giver fornyet liv i landområderne.

- Specielt på Lolland, i Jylland og på Fyn er ruinerne synlige, men det er kun toppen af isbjerget. Inden for de næste fem til 10 år vil bygningerne virkelig forfalde.

Og de faldefærdige ruiner får det omkringliggende område til at se trist ud. Folk forlader landsbyerne, og eventuelle tilflyttere ser den anden vej.

- Der skal bare én boligruin til, så giver det præg af, at hele byen er i forfald. Derfor kan det får folk til at flytte fra - og ikke til. Ruinerne er en stor trussel for, hvordan man ser på landområderne, mener Abild.

River man i stedet de gamle bygninger ned, eller frisker dem op, kan de få folk til at overveje at bosætte sig, hvilket puster liv i samfundet.

Regeringens formål med puljen er at styrke istandsættelsen og nedrivningen i landdistrikter for herved at skabe vækst. Puljen udgør 200 millioner kroner i 2014 og 2015. Formanden kalder beløbet småpenge, men dog en udstrakt hånd:

- Pengene kan strække langt, hvis man river bygningen ned og genbruger materialerne. Kommuner kunne også give byggetilladelser, så man kan bygge nyt, hvor det gamle er revet ned.

- Det at genbruge materialer er der masser af arbejdspladser i. Det samme gælder, når der skal bygges op med materialerne.

Carsten Abild mener desuden, at man burde give iværksættere lov til at bruge de 100.000 tomme landbrugsbygninger og godt 10.000 boligruiner:

- Lige nu skal håndværk, småindustri og værksætteri ifølge planloven foregå på byernes industrigrunde, hvilket er en national katastrofe. Mange kunne jo have interesse i at bygge og slå sig ned i de her områder, fordi det ofte ligger ved skov og strand.