Ny chance for operahus

Godsejer Vincens Steensen-Leth prøver nu igen at få gang i planer om at etablere et internationalt operahus på sit gods, Steensgaard, på Langeland. Denne gang knyttes håbet til penge fra EU.

-

Godsejer Vincens Steensen-Leth prøver nu igen at få gang i planer om at etablere et internationalt operahus på sit gods, Steensgaard, på Langeland. Denne gang knyttes håbet til penge fra EU.


Vincens Steensen-Leth og arkitekt Jørgen Raaschou-Nielsen fremlagde første gang planen om Steensgaard Opera Center for ni år siden. Men det er ikke lykkedes at skaffe penge til det ambitiøse projekt.


Nu har de sendt en ansøgning om at få del i de 205 millioner kroner som projekter i det sydfynske område kan søge, fordi området er udnævnt til såkaldt mål 2-område.


Tanken er dels at bygge et helt nyt operahus samt renovering af eksisterende avlsbygninger på Steensgaard Gods på Nordlangeland. Det nuværende projekt koster 180 millioner kroner. \"Men vi må jo indrette os efter, hvor mange penge vi kan få,\" siger Vincens Steensen-Leth til TV2/Fyn.


Mål 2-midlerne financierer ikke hele projekter. For hver mål 2-krone skal initiativtagerne selv stille med en krone. Det betyder, at opera-projektet på Langeland stadig er afhængig af lokal medfinanciering.


\"Nu sender vi en ansøgning. Så må politikerne vise, om de bakker projektet op,\" siger Vincens Steensen-Leth. Han peger på, at Langeland har hårdt brug for, at der sker noget efter at Bagenkop-Kiel færgen er lukket og turisterne er begyndt at svigte.


Udover at blive et center med operaaktiviteter på højt, kunstnerisk plan, ventes centeret også at blive et turistmæssigt trækplaster. Initiativtagerne forventer således op mod 40.000 overnatninger om året.