Ny færge til køer og får

Fremover bliver det mere komfortabelt for de kreaturer og får, der skal fragtes til de små sydfynske øer for at græsse. Fyns Amt har nemlig besluttet at der skal bygges en større pram til dem.

-

Fremover bliver det mere komfortabelt for de kreaturer og får, der skal fragtes til de små sydfynske øer for at græsse. Fyns Amt har nemlig besluttet at der skal bygges en større pram til dem.

Prammen bliver så stor, at en traktorvogn kan transporteres på den. Dyrene slipper derfor for at blive omlæsset før og efter sejlturen.

\"Vi håber at flere landmænd vil sende deres kreaturer til græsning på småøerne, når det bliver lettere for dem at få dyrene transporteret\", siger Poul Weber (V), formand for Trafik- og Miljøudvalget.

0,9 millioner kroner til byggeriet af prammen kommer fra Direktoratet for FødevareErhverv. De resterende 900.000 betales fra Fyns Amts pulje til naturforvaltning.

Dyr som naturpleje
På 20 sydfynske øer findes 500 hektar strandeng, som traditionelt har været brugt til græsning af kreaturer og får.

Efterhånden som landmændene er fraflyttet øerne, er mange af strandengene ikke blevet plejet, blandt andet fordi det er for dyrt for den enkelte lodsejer at få transporteret sine kreaturer til og fra græsningsområderne.

Den plejeeffekt, som dyrene tidligere har haft, er forsvundet. Det medfører, at antallet af plantearter falder, og sjældne arter er i fare for helt at forsvinde.

Det håber amtet, at der kan blive rettet op på ved at det bliver lettere at sejle dyr til øerne.

\"Vi ser det som en del af vores opgave at sikre den naturlige naturpleje, ellers springer områderne i skov\", siger Poul Weber.

Yrsa
Der er indgået aftale med Smakkecenteret på Strynø om, at prammen kan huses der og også drives af Smakkecenteret. Opgaven er i licitation i øjeblikket, så prammen kan være klar i begyndelsen af 2004

Til den tid vil køerne kunne sejle på et af deres forbilleder. Prammen bliver nemlig opkaldt efter \"Yrsa\",  Danmarks ældste jerseyko, der levede det meste af sit liv på Birkholm.