Ny strategi for jysk-fynsk erhvervsliv

Flere unge skal tage en uddannelse og virksomhederne skal forske mere. Det er to af hovedpunkterne i en ny strategi for det jysk-fynske erhvervssamarbejde, som styregruppen har udarbejdet.

-

Flere unge skal tage en uddannelse og virksomhederne skal forske mere. Det er to af hovedpunkterne i en ny strategi for det jysk-fynske erhvervssamarbejde, som styregruppen har udarbejdet.

Strategien sætter konkrete mål indenfor samarbejdets fire indsatsområder:

  • uddannelse og kompetence
  • iværksættere
  • innovation og forskning
  • IT

Indenfor uddannelse og kompetence er det målet at få 55 procent af de unge til at tage en ungdomsuddannelse inden 2013. I dag er det 49 procent.

Indenfor innovation og forskning er målet at private virksomheder skal øge deres forskning med 50 procent i løbet af fem år.

Styregruppen, der har Århus? amtsborgmester, Johannes Flensted-Jensen som formand, ved godt, at målene er ambitiøse, og at det kan blive svært at gennemføre dem. Men en styrkelse af især uddannelsesniveau, innovation og forskning samt øget brug af IT er nødvendige for at skabe vækst vest for Storebælt.

Ideseminarer
I løbet af foråret bliver der holdt to ideudviklings-seminarer med titelen: 48 timer for Jylland og Fyn. På det ene seminar skal en række mennesker komme med gode ideer til at bedre uddannelsesniveauet. På det andet gælder det om at finde ideer til at flere bliver iværksættere.