Nye regler stopper kursus for ledige

Et attraktivt jobkursus for seniorer og indvandrerer risikerer nu at blive bremset af en ny lovgivning. Kurset, der med stor sandsynlighed kan skaffe deltagerne job, er truet af aflysning, fordi kursusdeltagerne alligevel ikke kan få dagpenge under kurset.

-

Et attraktivt jobkursus for seniorer og indvandrerer risikerer nu at blive bremset af en ny lovgivning. Kurset, der med stor sandsynlighed kan skaffe deltagerne job, er truet af aflysning, fordi kursusdeltagerne alligevel ikke kan få dagpenge under kurset.

For få uger siden var kursets gennemførelse truet af manglende tilmeldinger. Kun to personer havde meldt sig til de 14 pladser. Men efter et indslag på TV2/FYN har mere end 58 seniorer og indvandrerer meldt sig til jobkurset, der skal give deltagerne indblik i international handel.

Modstridende krav
Men nu har kursusudbyderen FOF-Odense fundet ud af, at deltagerne alligevel ikke kan få dagpenge i det år kurset løber.

\"Det er ny lovgivning, der er trådt i kraft 1. januar. Vores deltagere må højst have været arbejdsløse ét år, og efter de nye regler kan man kun få dagpenge i 5-6 uger, når man deltager i et kursus, det første år man er ledig\", forklarer Ulla Andersen fra FOF-Odense.

Kurset Den Internationale Bikube skulle have været gennemført i samarbejde med fynske eksportvirksomheder. Et lignende kursus har været gennemført med stor succes i Århus.

Kurset er finansieret af EUs socialfond, og ét af kravene er, at kursusdeltagerne højst har været ledige ét år.

Vurderer dispensation
Men den nye danske lovgivning kræver altså at deltagerne skal have være ledige mere end et år for at få dagpenge under hele kursusforløbet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen skal nu vurdere om kurset fra FOF-Odense kan få dispensation fra den nye lov.