I det fynske folks tjeneste

Nyt fynsk samarbejde om kultur

De 10 fynske kommuner har fundet sammen i et nyt kultursamarbejde, som skal afløse det nedlagte Fyns Amts arbejde på området og sikre sammenhæng i det fynske kulturliv.

Den ny fireårige aftale skal fjerne den usikkerhed, der opstod efter amtets nedlæggelse blandt mange fynske kulturinstitutioner.

Aftalen gælder teatre, museer og en lang række kulturinitiativer indenfor sport og event. Fra Film Fyn til musik, kunstfond, klovnefestival og meget andet.

Et nydannet kunstfagligt råd med personligt udvalgte medlemmer skal garantere kvalitet og kunstfaglighed i tværgående projekter, sikre fortsat udvikling af det fynske kulturliv og binde det sammen.

Økonomien i aftalen er på 76 millioner kroner om året foruden forventede statslige bevillinger og tilskud fra fonde og sponsorer.

Aftalen underskrives fredag på Naturama i Svendborg af de 10 fynske borgmestre og kulturminister Brian Mikkelsen.