Nyt iværksættercenter på Fyn

Nyt fynsk iværksættercenter skal trække nye virksomheder til regionen. Det er Fyns Amt, Fyns Erhvervscenter-TIC og de fynske kommuner, som er gået sammen om en ny regional iværksætterhjælp.

-

Nyt fynsk iværksættercenter skal trække nye virksomheder til regionen. Det er Fyns Amt, Fyns Erhvervscenter-TIC og de fynske kommuner, som er gået sammen om en ny regional iværksætterhjælp.


Det nye kontaktcenter for iværksættere skal hedde IværksætterFyn, skriver ErhvervsBladet. Centret forventes klar fra oktober og vil ikke bare tilbyde undervisning til unge virksomheder, men også hjælpe dem med at danne netværk med andre fynske virksomheder.


Formålet med den regionale støtte er, at sikre en mere lokalt tilpasset støtte til nye iværksættere ved hjælp af lokale erhvervschefer og specialister.


Den nye center skal afløse den tidligere statsfinansierede ordning og regionen skal selv medvirke til finansieringen. Fyns Amt har allerede bevilliget 1,7 mio. kr. til projektet og kommunerne forventes at tage stilling til det nye iværksætterprogram.


IværksætterFyn arbejder med et budget på syv mio. kr. hvis ErhvervsfremmeStyrelsen i løbet af september godkender ansøgningen. Indledningsvis skal 30  procent af pengene findes på Fyn, men fra 2003 stiger den fynske andel til 50 procent. Resten af finansieringen klares fortsat ved statsfinansiering.