I det fynske folks tjeneste

Nyt økonomisk tryghedsindeks: Fynboerne er mere bekymrede

Hver anden fynbo føler sig tryg, når det gælder deres privatøkonomi. Flere fynboer bekymrer sig dog lidt mere om deres økonomi end gennemsnittet. Det viser en ny rapport fra Danske Bank, der har taget temperaturen på danskernes syn på deres økonomiske situation.

Et nyt økonomisk tryghedsindeks viser, at fynboerne er mere bekymrede for deres privatøkonomi end danskerne generelt.

De fleste fynboer oplever ligesom danskerne generelt en høj grad af økonomisk tryghed. På en skala fra 1-10, hvor 10 er udtryk for høj grad af økonomisk tryghed, ligger danskernes gennemsnitlige score på 6,7.

Det viser et nyt såkaldt tryghedsindeks, som Danske Bank står bag, og som bygger på en omfattende YouGov-undersøgelse blandt over 5.000 danskere, heraf op mod 500 fynboer. 

Lidt mere end hver anden fynbo svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad er trygge ved deres nuværende privatøkonomiske situation. Kun 14 procent føler det i mindre grad eller slet ikke.

Bekymrer sig mere end andre
Ifølge undersøgelsen bekymrer lidt flere fynboer end andre sig dog om at få økonomien til at løbe rundt. 33 procent af fynboerne bekymrer sig månedligt eller oftere, mens det gælder 28 procent på landsplan. Ligeledes er der også lidt færre fynboer end resten af danskerne, der bekymrer sig sjældnere end halvårligt eller stort set aldrig om, hvorvidt de har penge nok.  

- Generelt går det godt på Fyn. De fleste fynboer er, som undersøgelsen viser, i høj grad økonomisk trygge. Men der er også fynboer, der har flere bekymringer, når det gælder deres økonomi, og her gælder det om at få styrket deres økonomiske situation, siger Steen Møller Hansen, der er områdedirektør i Danske Bank på Fyn og tilføjer 

- Ofte handler det om sammen med kunden at få afklaret, om der er reelt er grund til bekymring og så få lagt en plan. Vi oplever ofte, at bekymringerne mest af alt handler om manglende overblik, og her kan vi gøre en forskel ved for eksempel at fremtidsberegne på kundens økonomi og se, hvordan udgifter og indtægter vil udvikle sig. 

Ifølge Steen Møller Hansen er det muligt at skabe overblik helt ind i pensionisttilværelsen. Og nærmer man sig den tredje alder, kan det være en stor hjælp med at skabe ro om den økonomiske situation. 

Danske Banks tryghedsindeks er en del af en ny stor publikation fra Danske Bank om danskernes økonomiske tryghed, der lige nu er tilgængelig i bankens filialer og på danskebank.dk/tryghed. 

Alderen er afgørende
Ifølge Danske Banks økonomiske indeks stiger trygheden med alderen. Danskerne over 65 år er således de mest økonomisk trygge, mens unge mellem 18-24 år er mest utrygge.  

- Undersøgelsen viser, at gæld og formue stort set ikke giver anledning til bekymring hos danskerne over 65 år. Samtidig kan vi også se, at de unges bekymring knytter sig til deres situation lige nu. For eksempel ser størstedelen under 35 år mest lyst på deres økonomi i fremtiden, siger Steen Møller Hansen. 

Især pensionen er i høj grad med til at trække den økonomiske tryghed ned blandt danskerne. Ifølge undersøgelsen føler hver anden fynbo sig ikke tryg nok ved, at de sparer tilstrækkeligt op til pension. 

Økonomiske optimister 
Undersøgelsen viser også, at hver anden fynbo er optimistisk omkring sin privatøkonomiske situation, hvilket er en smule under landsgennemsnittet. Og næsten halvdelen af fynboerne forventer, at deres privatøkonomiske situation vil være bedre om fem år i forhold til deres nuværende situation, mens 19 procent svarer dårligere.

Læs hele rapporten her