Nyt slag mod sygehusenes ventelister

Fyns Amt er klar til næste omgang i kampen mod de lange ventelister til behandling i Fyns Amts Sygehusvæsen. Amtet vil nu udvide ordningen, der belønner afdelinger der laver mange operationer, til at omfatte hele det kirurgiske område.

-

Fyns Amt er klar til næste omgang i kampen mod de lange ventelister til behandling i Fyns Amts Sygehusvæsen. Amtet vil nu udvide ordningen, der belønner afdelinger der laver mange operationer, til at omfatte hele det kirurgiske område.


For få måneder siden indførte Fyns Amt et nyt princip for tildeling af penge til sygehusafdelngerne i Fyns Amt. Ordningen, der omfattede  de ortopædkirurgiske afdelinger, betød, at afdelingerne fik tildelt penge efter hvor mange behandlinger eller operationer de kunne gennemføre.


Penge efter aktivitetsniveau
Princippet gjorde op med flere års kontraktstyring af sygehusvæsnet i Fyns Amt, og havde som målsætning at reducere ventelisterne til behandling.


Nu tager Fyns Amt endnu et skridt i kampen mod ventelisterne. Ordningen med at tildele penge til afdelingerne efter hvor mange operationer de gennemføre udvides markant, så alle kirurgiske afdelinger bliver omfattet af ordningen.


Udvidelsen betyder, at 14 nye afdelinger på Odense Universitetshospital, Middelfart Sygehus og Sygehus Fyn får tildelt penge efter aktivitetsniveau.


Køb af behandling
Formålet med udvidelsen er at Fyns Amt skal kunne opfylde regeringens målsætning om at alle patienter skal kunne behandles inden for to måneder.


Samtidig bliver Fyns Amts Sygehusudvalg bemyndiget til at kunne købe behandlinger hos praktiserende læger eller hos andre amter, hvis amtets egne sygehuse ikke kan overholde behandlingsgarantien på to måneder.


Nye milliarder på vej
Samtidig regner amtets sygehusudvalg med, at Fyns Amt med det nye afregningsprincip vil stå godt rustet til at få del i regeringens nye bevillinge på 1,5 mia. kr til sygehusområdet.


\"Nu kender vi jo ikke regeringens fordelingsnøgle, da forhandlingerne ikke er færdige. Men jeg vil mene, at vi er godt klædt på til at få en pæn del af regeringen ekstrabevilling på 1,5 mia. kr. Det vil komme fynboerne til gavn\", siger formanden for Fyns Amts Sygehusudvalg, Poul-Erik Svendsen(S).