Odense-firma vinder stor opgave

Firmaet Seminarer.dk i Odense har vundet opgaven med at uddanne 2000 offentligt ansatte i Barnets Reform.

Barnets Reform er en ny lov, der træder i kraft 1. januar.

Den skal blandt andet sikre, at kommunerne får større fokus på tidlig indsats over for udsatte børn, det enkelte barns tarv og kvaliteten i indsatsen.

For at gennemføre det skal 2000 kommunalt ansatte på børneområdet uddannes i reformen.

Den opgave har været i udbud, og blev vundet af firmaet Seminarer.dk i Odense.

Seminarer.dk har blandt andet specialiseret sig i at bringe virksomheder sammen for at lære af hinandens erfaringer - såvel offentlige som private virksomheder.