Odense Kommune udgiver voldsfilm

De unge skal konfronteres med voldens natur og på  den måde blive mere opmærksomme på, når der er udsigt til voldelige optrin. Med en ny video \"Vold og ansvar\" vil Odense Kommune sætte volden på dagsordenen blandt de unge.

-

De unge skal konfronteres med voldens natur og på  den måde blive mere opmærksomme på, når der er udsigt til voldelige optrin. Med en ny video \"Vold og ansvar\" vil Odense Kommune sætte volden på dagsordenen blandt de unge.


Filmen \"Vold og ansvar\" er bygget over to virkelige hændelser, som endte med meningsløs vold blandt unge. De to episoder bliver gennemgået og de unge, der oplevede episoderne forklarer deres reaktioner og følelser i forbindelse med voldsoptrinene. Filmen bliver ledsaget af kommentarer fra kultursociolog Dominique Bouchet fra Syddansk Universitet, der fortæller om årsagerne til vold og voldens sammenhæng med alkohol.


Den 28 minutter lange film vil blive sendt ud til folkeskoler, ungdomsskoler, klubber, seminarer, efterskoler m.m. på hele Fyn.


Filmen er bygget op i sekvenser, så den kan afbrydes, og eleverne kan snakke om handlingen og kommenterer med deres personlige oplevelser og meninger om vold.


\"Vi tror ikke på, at en film kan ændre de unges holdning til vold. Men vi håber, at den efterfølgende diskussion blandt de unge kan være med til at påvirke nogle af de unges holdninger, og dermed være med til at forebygge vold, \" siger Christian Frederiksen fra Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.


Filmen har været prøvevist for nogle klasser i Dalum Skole og i følge Christian Frederiksen gav filmen et fint afsæt for nogle gode diskussioner om vold.


\"Jeg håber og tror, at de unge får en større forståelse for volden og dens årsager gennem diskussion og dialog. De unge lytter til hinanden, og det er det der kan forandre situatioen, \" siger Christian Frederiksen.


Filmen er ledsaget af en lille pjece, der giver lærerne en oplæg til at sætte diskussionerne i gang efter filmen.


Over 13 procent af de unge, der har været involveret i kriminalitet, har været involveret i voldsepisoder. Dette tal er alt for højt, og Børn- og Ungeforvaltningen håber, at det nye initiativ kan bringe tallet ned.


Videoen er lavet af Henning Mouritsen og Lars Feldballe Petersen fra Film og Tv Compagniet i Odense.