Omfattende forurening i Dalum

Syv grundejere i Dalum fik torsdag aften besked på, at forureningen på deres grunde er værre end hidtil antaget. Udledningen af rensevæsker fra et renseri har med grundvandet spredt sig til syv nærliggende grunde. Fyns Amt vil dog kun rydde op på selve renserigrunden.

-

Syv grundejere i Dalum fik torsdag aften besked på, at forureningen på deres grunde er værre end hidtil antaget. Udledningen af rensevæsker fra et renseri har med grundvandet spredt sig til syv grunde. Fyns Amt vil dog kun rydde op på selve renserigrunden.


17 husejere i Dalum var torsdag aften indkaldt til orienteringsmøde med embedslægen og teknikkere fra Fyns Amt. Beskeden til i alt syv husejere var, at forureningen på deres grund er værre end antaget, og Fyns Amt agter ikke at gøre noget ved det.


Ingen akut sundhedsfare
Det er ikke nyt for amtet og beboerne, at der er forurening fra Renseriet på Dalumvej 34B. Men nye registreringer viser, at forureningen har bredt sig til grundvandet 8-10 meter nede i jorden.


Forureningen afgiver giftige dampe, der trænger op i husene Men embedslægen og amtet vurderer, at dampene ikke er sundhedsskadelige på kort sigt. På længere sigt kan der dog være en sundhedsrisiko,  medgiver amtet.


Oprensning for millioner
Fyns Amt har besluttet at oprense selve renserigrunden helt ned til grundvandet. Men de seks omkringliggende grunde vil ikke blive renset, da der ikke er nogen akut sundhedsfare forbundet med at bo på grundene.


Oprensningen af renserigrunden vil koste mellem 3 og 5 mio. kr. På længere sigt anbefaler amtet, at de omkringliggende huse får lagt nye gulve og indlagt ventilation. Men husejerne må leve med, at deres grunde bliver kategoriseret som forurenede.


Politikerne har endnu ikke godkendt forvaltningens beslutning om ikke at rydde op på de omkringliggende grunde, men da der er andre grunde på Fyn, der er langt værre forurenet, vil politikerne formentlig følge forvaltningens indstilling.