Overskud i udlandet: Men fynsk svinegigant slås med "rentesvuppen"

Rente-swaps kostede Eskelund på Vestfyn 10 millioner kroner sidste år. Til gengæld tjener man penge i Slovakiet og Tjekkiet.

En af landets største slagtesvins-producenter, Eskelund ved Gelsted, er et effektivt og høj-moderne svinelandbrug, der hvert år producerer 120.000 slagtesvin og driver ni hektar jord med planteavl.

Men alligevel hænger man fast i et af fordums irriterende låneredskaber - rentewapppen - eller rentesvuppen, som vittige bønder har kaldt den.

Og der er ellers ikke så meget at grine af. Sidste år kostede "svuppen" Eskelund 10 millioner kroner. Går man to år tilbage kostede ordningen selskabet 33 millioner kroner på papiret.

Rente-swaps er et spekulativt redskab, som bankerne tilbød på markedet til fornuftige kunder, der gerne ville sikre sig mod rentestigning - en rigtig fornuftig tankegang.

Problemet er, at swappen ikke kan opsiges som et almindeligt lån, hvis renten falder - og det har den gjort i udstrakt grad.

Så nu hænger indehaverne på en kunstigt høj rente, eller på den udgift de kunne have sparet, hvis ikke renten er låst.

Det kan aflæses direkte på de ekstraordinære finansielle udgifter i regnskabet og på egenkapitalen.

Hos Eskelund var egenkapitalen sidste år i minus med 44 millioner kroner bl.a. på grund af swaps til 10 millioner kroner i koncernforbundne selskaber. Indtjeningen før skat landede på minus 18 millioner kroner.

Pengestrømmen fra driften af Eskelund A/S, der beskæftiger 35 heltidsansatte, gav isoleret set et plus på et par millioner.

Eskelund indgår imidlertid i en større koncern-sammenhæng.

Selskabet er ejet af Lerche Simonsen A/S, der igen er ejet af bror og søster - Peter og Gitte Lerche-Simonsen med hver 45 procent, mens faderen og stifteren Erling Lerche-Simonsen ejer de sidste 10 procent.

Moderselskabet Lerche-Simonsen A/S havde det heller ikke let, selv om det præsterede noget bedre.

Det skyldes bl.a. cirka 9 millioner kroner i indtægter fra selskaberne i Tjekkiet og Slovakiet, hvor man har svin, kyllinger og malkekvæg. Man har også bedrifter i Polen og Ukraine.

I modsat retning trak tab på 13 millioner kroner i værdipapirer i selskabet Anpartselskabet af 7/2 1988, så resultatet samlet set endte med et minus på 28 millioner kroner.

Selskabets egenkapital er dog fortsat i plus med 16 millioner kroner, men regnskabet kaldes samlet set for utilfredsstillende.

Det fremgår ikke af ledelsesberetningen, hvordan selskabets ledelse ser på de fremtidige indtjeningsmuligheder i markedet.