Penge afsat til tunnel

Børnenes skolevej til Hunderupskolen i Odense er sikret. 8 millioner kr. frigives til etablering af en tunnel under Sdr. Boulevard.

-

Børnenes skolevej til Hunderupskolen i Odense er sikret. 8 millioner kr. frigives til etablering af en tunnel under Sdr. Boulevard.

På sit møde tirsdag valgte teknik- og miljøudvalget at indstille til byrådet, dels at projektet med tunnel og stiføring over OBs boldbaner vedtages, dels at 8 millioner kr. afsættes til projektet.

Plan ændret
Hunderupskolen blev flyttet fra den ene side af Sdr. Boulevard, til den tidligere kaserne på den anden side. I den forbindelse lovede kommunen at sikre børnenes skolevej.
Men tunnelplanen blev aflyst for at spare penge. Voldsomme protester fra elever og forældre fik imidlertid politikerne til at genoverveje besparelserne, og nu ser pengene ud til at blive bevilget.