I det fynske folks tjeneste

Pris til Korsløkke Ungdomsskole

Korsløkke Ungdomsskole fik i dag Dansk Byggeris uddannelsespris.

Korsløkke Ungdomsskole har lavet et særligt undervisningstilbud kaldet Erhvervslivets 10. skoleår.

Grundtanken er at nogle af de skoletrætte elever få et tilbud, hvor man kombinere skolegang og praktik.

Således er de kun i skole 2 dage om ugen og resten af tiden er de ude i praktik ved en virksomhed.

Det giver dem en god vekselvirkning mellem teori og praksis, og desuden giver det eleverne en god ballast/selvtillid, når de sørger ind på teknisk skole efterfølgende.  

Ideen er så god at den ogs er blever bemærket uden for Fyn.

For nyligt kom der en evalueringsrapport om projektet udarbejdet af Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.

Formanden for Dansk Byggeris Uddannelsesudvalg, Hans Ulrik Jensen overrakte i dag prisen til Rådmand Jane Jegind og Ungdomsskoleleder Per Lindegaard Christensen, Odense Kommune. Begivenheden på Dansk Byggeris repræsentantskabsmøde på Radisson SAS Scandinavia Hotellet i København. Med æren fulgte et kunstværk og 25.000 kr.

Og overrækkelsen ligger i forlængelse af kommunens Ungestrategi, der fokusere på at få flere til at gennemfører en ungdomsuddannelse.

Strategien blev politisk godkendt i byrådet i aftes 7. maj.

- Det viste sig, at en del af eleverne havde svært ved at falde til på Teknisk Skole og var ved at falde fra. Derfor har ungdomsskolen nu ansat en elevcoach, som kontakter eleverne en gang om ugen på Teknisk Skole. Det er blevet så stor en succes, at Odense Tekniske Skole nu har påtaget sig udgiften, siger ungdomsskoleleder Per Lindegaard Christensen.