Psykiatrisk afdeling udskriver patienter for tidligt

SIND kritiserer de begrænsede ressourcer den psykiatriske afdeling på OUH får tildelt. Presset på sengepladserne er så stort, at patienter ofte bliver udskrevet for tidligt, vurderer SIND - en forening for sindslidende.

-

SIND kritiserer de begrænsede ressourcer den psykiatriske afdeling på OUH får tildelt. Presset på sengepladserne er så stort, at patienter ofte bliver udskrevet for tidligt, vurderer SIND - en forening for sindslidende.

\"Jeg har fornemmelse af, at der ofte bliver lukket patienter ud fra afd. P., som ikke er klar. Det skyldes, at der er et stort pres fra nye patienter\", siger Preben H. Drachmann fra SIND, Fyns Amt.

\"Det kan være i orden at blive udskrevet tidligt, men så skal der tages hånd om dem, og det bliver der ikke gjort godt nok\", siger Preben H. Drachmann.

Den administrerende overlæge på afd. P. på Odense Universitetshospital, Thorkild Sørensen, er enig med SIND i, at der generelt er for få sengepladser til psykisk syge på Fyn.

\"Vi er et af de amter med færreste sengepladser\", siger Thorkild Sørensen.