I det fynske folks tjeneste

Razzia på motorvej er slut

Den udvidede rutinekontrol på fynske motorvej, der har været i gang hele dagen torsdag helt slut, oplyste Fyns Politi kort før klokken 16.

Den udvidede rutinekontrol på fynske motorvej, der har været i gang hele dagen torsdag helt slut, oplyste Fyns Politi kort før klokken 16.

Fyns Politi oplyser også at der ikke kommer flere kontroller i denne omgang.

Al trafik på den fynske motorvej var i to gange torsdag målet for en storstilet udvidet razzia.

Kontrollen foregik dels i to timer torsdag formiddagen, og efter en pause, hvor politiet skiftede kontrolsteder, så gik endnu en to-timers kontrolaktion i gang først på eftermiddagen.

Den udvidede rutinekontrol havde deltagelse af blandt andre Skat, Bilinspektionen, Fødevarestyrelsen, Trafikstyrelsen og Det Veterinære Rejsehold.

I alt blev 3432 personbiler og 265 lastbiler og busser stoppet.

Det er anden gang Fyns Politi gennemfører en udvidet rutinekontrol.

Rønninge Syd formiddag

Resultatet ved rastepladsen Rønninge Syd formiddag:

I alt 1.586 personbiler, varebiler og motorcykler blev kontrolleret.

Færdsel - i alt 36 sager:

1 sag om vægtafgift

2 synssager

11 sager om fejl og mangler

2 køre- hviletidssager

5 sager om kørsel uden førerret - den ene bilist fik beslaglagt sin bil

10 bilister havde ikke medbragt deres kørekort

2 sager om kørsel i frakendelsestiden

1 sag om kørsel trods kørselsforbud

2 sager om spritbilister

SKAT fandt to sager om manglende afgifter - en autocamper havde ikke betalt afgift, mens en varebil var bygget om til autocamper uden det var registreret.

Fødevarestyrelsen konfiskerede en lastbil, hvor chaufføren ikke kunne redegøre for sine varer. Desuden fik fem bilister advarsler for den måde, de transporterede fødevarer på.

Desuden var fogeden på arbejde og inddrog 17.000 kroner hos en mand, der blev stoppet.

Rønninge Nord eftermiddag

Resultatet ved rastepladsen Rønninge Nord eftermiddag

I alt 1.846 personbiler, varebiler og motorcykler blev

Politiet fandt:

1 sag om vægtafgift

1 sag om afgift i forbindelse med benyttelse af veje

10 sager om fejl og mangler

4 sager om køre- hviletid

7 havde ikke medbragt deres kørekort

4 sager om kørsel uden førerret

4 sager om kørsel i frakendelsestiden

3 sager hvor kørselsforbud er overtrådt

1 sag om snak i mobil under kørsel

1 sag om overlæs

1 sag om overhaling hen over spærreflade

1 sag om overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen

2 spiritussager

2 sager om kørsel for tæt på forankørende

1 sag om beslaglæggelse af varebil for tre gange kørsel i frakendelsestiden indenfor to år

2 sager om overtrædelse af straffeloven - brugstyveri af fars bil og dokumentfalsk (kopi af kørekort)

1 sag om overtrædelse særloven

Skat fandt tre sager om manglende betaling af afgifter og en sag om illegal import af bil.

Fødevarestyrelsen har skrevet fem rapporter og givet tre indskærpelser

Kildebjerg Nord formiddag:

Resultatet ved rastepladsen Kildebjerg Nord formiddag:

I alt 125 busser og lastbiler blev kontrolleret - heraf 46 udenlandske.

Der blev fundet 78 forseelser hos 38 tunge køretøjer - heraf 16 udenlandske.

6 køretøjer skal indkaldes til syn.

Der var ingen sager om carbotagekørsel.

Kildebjerg Syd eftermiddag:

Resultatet ved rastepladsen Kildebjerg Syd eftermiddag:

140 busser og lastbiler kontrolleret

53 var udenlandske køretøjer - af dem blev 40 kontrolleret for carbotagekørsel, men der blev ikke fundet nogen ulovlige forhold.

Der er optaget 35 rapporter med i alt 61 forseelser. 10 af rapporterne handler om udenlandske køretøjer

Desuden er der følgende tal, som er opgjort samlet for begge kontrolaktioner på Kildebjerg Nord og Syd:

Trafikstyrelsen:

32 lastbiler og busser kontrolleret.

21 havde fejl - de 12 af dem vil blive indkaldt til syn

2 lastbiler fik klippet pladerne

Miljøstyrelsen:

17 lastbiler kontrolleret

4 sager optaget

Fakta om udvidet rutinekontrol

Under en udvidet rutine kontrol bliver både personbiler, varebiler, lastvogne og motorcykler stoppet og undersøgt for eventuelle overtrædelser af:

o Færdselsloven generelt

o Regler om international lastvognskørsel (cabotagekørsel)

o Køre-/ hviletidsbestemmelser

o Tungvognsregler ( overlæs, transport af dyr m.m. )

o Udlændingeloven

o Miljølovgivning

o Våbenloven, lov om sprængstoffer og fyrværkeri

o Narkotikalovgivning

o Straffeloven

Fyns Politi på Twitter