Retssag

Når en person formodes at skulle strafforfølges eller skal strafforfølges. Den foregår i retten, hvor anklager og forsvarer fører bevis overfor dommeren. Kan også foregå som tilståelsessag. Her har anklagemyndigheden ikke endeligt besluttet, om der skal rejses straffesag. Her her ønsker man at høre den sigtedes forklaring i retten.