Rød linje til amtspolitikerne

Det skal være nemmere for fynboerne at følge med i det politiske arbejde i amtet og komme i kontakt med de ansvarlige politikere. Amtet planlægger flere nye initiativer, der vil gøre amtet mere åbent og de politiske diskussioner mere spændende.

-

Det skal være nemmere for fynboerne at følge med i det politiske arbejde i amtet og komme i kontakt med de ansvarlige politikere. Amtet planlægger flere nye initiativer, der vil gøre amtet mere åbent og de politiske diskussioner mere spændende.


Træffetid i cyberspace
Fremover skal politikerne have træffetider i et chatroom på internettet, og borgerne skal via en såkaldt \"rød linje\" kunne tale direkte med amtsborgmesteren eller udvalgsformændene via telefon eller internet.


Derudover vil amtet styrke dialogen med borgerne på sin hjemmeside - blandt andet med debat.


Synlig debat
Men også den politiske proces i amtet skal ændres. 


Amtsborgmesteren foreslår blandt andet, at amtsrådsmøderne ved passende lejligheder skal afholdes ude i det fynske land - der hvor beslutningerne får en konsekvens. Samtidig skal det gøres nemmere for fynboerne at stille spørgsmål i forlængelse af amtsrådsmøderne.


Og så skal de politiske diskussioner i højere grad foregå på amtsrådsmøderne. I dag bliver diskussionerne og beslutningerne i vid udstrækning truffet i fag-udvalgene, som afholder lukkede møder.


Fremover skal udvalgene være mere opmærksomme på at flytte drøftelserne til amtsrådssalen, hvor fynboerne kan følge med.


Økonomiudvalget skal tage stilling til det videre arbejde med \"det åbne amt\" på udvalgets møde i næste uge.