Ryst posen: Blå blok i Odense vil have flere private til at bekæmpe ledighed

Der er brug for bedre redskaber til at få flere i arbejde, mener V, K og DF.

Odense har fortsat Fyns højeste ledighed, og den er stigende.

4,6 procent af arbejdsstyrken i Odense er uden job, og det er landets sjettehøjeste.

Det kalder på nye initiativer, mener blå blok i Odense Byråd.

Med Konservative som forslagstiller og Venstre og Dansk Folkeparti som medunderskrivere stiller de tre partier derfor nu forslag om, at private aktører skal overtage en større del af beskæftigelsesindsatsen i kommunen.

- Klokken er fem minutter i tolv hvad ledigheden angår, og Konservative er klar til at bringe nye omfattende tiltag i værk, for at få nedbragt ledigheden. Det skylder vi de mange odenseanere, der mangler et job, siger gruppeformand og byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K).

I øjeblikket bruges 250 millioner på beskæftigelsesrettede indsatser i kommunen - 56 millioner bruges til private konsulentfirmaer, og resultaterne herfra er så lovende, at kommunen i højere grad skal bruge private aktører, mener byrådsmindretallet, der har stillet forslaget til byrådsmødet den 4. september.

Alle sejl skal sættes

- Byrådet har en fælles målsætning om i 2020 at nedbringe ledigheden i Odense til landsgennemsnittet. Men de seneste 12 måneder har afstanden til landsgennemsnittet været fastlåst på 1,0 til 1,1 procentpoint. Senest kan vi i ledighedstallet for juni se, at flere dimittender er blevet en del af ledighedskøen sammenlignet med de øvrige store studiebyer. Vi er nødt til at sætte alle sejl til nu, hedder det i forslaget fra Konservative.

- Der er gode erfaringer med privatisering af jobcenteropgaver på de beskæftigelsesrettede indsatser både i Odense og resten af landet. Den økonomiske gevinst ved privatisering af opgaverne, kan benyttes til en forstærket indsats for tiltrækning af jobtunge virksomheder, styrkelse af turismeområdet samt yderligere understøttelse af byens erhvervsliv og dermed jobskabelsen, hedder det i forslaget.

- Privatisering af jobcentrene vil bringe nye innovative redskaber i brug, der vil gavne og hjælpe de mange mennesker, der har svært ved at finde et job, siger Tommy Hummelmose.

Alene 0,1 procent forbedret ledighed i forhold til landets øvrige kommuner, skaber en økonomisk gevinst på 11 millioner, oplyser forslagsstillerne.

Afhængig af størrelsen af indsatsen der ønskes privatiseret, skal forvaltningen enten gå i udbud med indsatsen eller foretage en tilbudsindhentning, hedder det i forslaget fra det politiske mindretal.

- Vi skal ikke sidde på hænderne og blot gøre dét, som vi gjorde i går. Partierne i byrådet har en fælles målsætning om, at Odense ikke skal have flere ledige end landsgennemsnittet. Den målsætning når vi ikke med dét vi gør i øjeblikket, siger Tommy Hummelmose.

Kritisk rådmand

Forslaget får dog en kontant kold skulder fra rådmand Brian Dybro, SF, der kalder forslaget for ideologisk motiveret.

- Umiddelbart giver det ikke mening. Vi har allerede private aktører inde, og vi bruger dem dér, hvor der er en dokumenteret god effekt. Det gælder bl.a. konsulentfirmaet Ballisager, der er dygtige til at håndtere ledige dimittender, siger Brian Dybro.

Han erkender, at Odense har en for høj ledig.

- Men det er trods alt den laveste i ti år, og vi arbejder målrettet på forskellige initiativer. I øjeblikket har vi bl.a. fokus den relativt høje 3F-ledighed, og det samme gælder dimittent ledigheden, der er ret høj netop nu, hvor mange er blevet færdige med deres studie, siger SF-rådmanden.

Han mener, at kommunens ansatte gør et godt stykke arbejde, og at de er dygtige.

Vi ved hvad der virker

- Vi ved faktisk, hvad der virker, og i øjeblikket arbejder vi for eksempel sammen med servicebranchen om at skaffe ledige til de job, hvor branchen efterspørger arbejdskraft. Vi skal ikke bare bevidstløst ansætte private firmaer til opgaven, og det siger jeg ikke, fordi jeg har en ideologisk holdning til, at vi ikke skal have dem, men det skal have effekt, og vi skal hjælpe de ledige, siger Brian Dybro.

Han fremhæver, at byrådet har afsat 85 millioner ekstraordinært til at styrke beskæftigelsesindsatsen i år.

- Den seneste opgørelse viser en nettogevinst på 47 millioner kroner, og det er over forventningerne, siger han.

Brian Dybro nævner også det målrettede samarbejde, der pågår igennem Beskæftigelsesalliancen - et samarbejde mellem erhvervslivet, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner - for at få flere ledige i job i Odense.