Skatteyderne hænger på millionregning

Det bliver de fynske skatteborgere, der skal betale for oprydningen af Uniscraps grund i Svendborg. Det har Miljøstyrelsen besluttet. Fyns Amt har nemlig ikke lovhjemmel til at påbyde Uniscrap at rydde op.

Forurenere fra før 1992 slipper for regning

Af Sandie Hansen Jensen

Det bliver de fynske skatteborgere, der skal betale for oprydningen af Uniscraps grund i Svendborg.
Det har Miljøstyrelsen besluttet. Fyns Amt har nemlig ikke lovhjemmel til at påbyde Uniscrap at rydde op.

Forureningen er sket før 1992 og derfor er det amtets opgave at bevise, at virksomheden har forurenet.

"Vi kan faktisk kun bevise en forurening, hvis vi står og ser på det, siger formanden for Fyns Amts teknik- og miljøudvalg, Carsten Abild(V).

Udover påbudet til Uniscrap om at rydde op har Fyns Amt påbudt to andre fynske virksomheder at undersøge forurening på deres grunde.

Men disse to påbud er også blevet anket, og Carsten Abild frygter at Fyns Amt kommer til at hænge på en regning i 20-30 millioners-klassen.

Han henviser til oprydningen af Vapokons grund i Søndersø, der alene kostede 15 millioner kroner.
Fyns Amt har kun givet påbud til virksomheder, hvor forureningen truer drikkevandet. Staten har nemlig accepteret, at det vil koste milliarder at rydde op på alle forurenede grunde.

Carsten Abild glæder sig dog over, at der 1. januar 2001 tilføjes et erhvervsafsnit i den nye jordforureningslov.
Det betyder, at virksomhederne fremover selv skal bevise, at de ikke har forurenet, hvis de vil slippe for oprydningsregningen.